R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Antoniushuis

Heilige Antonius
Geldrop parochiecentrum buitenkant 1Antonius van Padua – geboren te Lissabon op 15 augustus 1195 en overleden op 13 juni 1231 te Padua. St. Antonius was een kerkleraar en heilige die theoloog en minderbroeder was. Hij sloot zich in 1210 aan bij de Augustijnen in Lissabon. In 1212 verhuisde hij naar Coimbra om niet langer door familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn geestelijke ontwikkeling. Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de Minderbroeders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om aldaar het Christelijke geloof te vereiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forlì tot priester gewijd. Veel gelovigen vonden door zijn toedoen de "juiste" weg terug. Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door Paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerkleraar uitgeroepen.
In katholieke kringen wordt Antonius aangeroepen om verloren zaken terug te vinden:

antoniusHeilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n (sleutels) vind.
Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m'n (sleutels) vind.

Als het voorwerp is teruggevonden moet men ook de Heilige Antonius bedanken. Hij is de patroonheilige van de Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. Rond zijn graf is de basiliek Basilica di Sant'Antonio in Padua gebouwd. De congregatie van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes hebben voor het nieuwe klooster complex aan de Stationsstraat deze heilige als patroon gekozen. Aan de gevel van het huis hangt dan ook de naam van het huis. 
Bij de voordeur van het Antoniushuis hangt zijn afbeelding. In de centrale hal staat de beeltenis van deze heilige.
Dit beeld is door de congregatie aan de parochie geschonken tijdens het afscheid in juni 2008.


St. Antoniushuis

Het St. Antoniushuis werd gebouwd in 1930 door de kunstzinnige architect Jos Duynstee en uitgevoerd door de Helmondse aannemer Nieuwenof-Strijbosch. Vanaf het allereerste begin is het klooster aan de Stationsstraat bewoond geweest door de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. In onze streek bekend als de broeders van Dongen. Naast het geven van onderwijs hebben de broeders zich veelzijdig ingezet als vrijwilliger (sport, muziek, begeleiding zomervakanties, hobbyclub, drukwerk t.b.v. verenigingen en in het parochiewerk) De laatste vijftien jaren dat de broeders is het huis woonden, werd het door de drie overgebleven broeders bewoond. Te weten broeder Evaristus Mutsaers, broeder Piet van Schaijk en broeder Antoon Collart. De laatst genoemde broeder Collart is op 28 januari 2008 overleden. Broeder Evaristus en broeder Piet zijn kort na het feestelijke afscheid van onze parochie op 15 juni 2008 verhuisd naar het moederhuis in Dongen in afwachting van de nieuwe woonruimte in Eindhoven.

Het parochiehuisGeldrop parochiecentrum zaal 1
Het parochiebestuur heeft onder leiding van pastoor F. Spooren in een vroeg stadium gesprekken gevoerd met het provinciaal bestuur van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes om het St. Antoniushuis te verwerven voor de parochie. Na het vertrek van de laatste twee broeders zijn verschillende vrijwilligers van de parochie aan de slag gegaan om het gebouw van binnen- en buiten op de knappen. Na de zomervakantie 2008 zijn de schilderwerkzaamheden begonnen. Alle ruimtes op de begane grond zijn schoongemaakt en opnieuw gestoffeerd. Ook de kapel op de eerste etage heeft een grondige opknapbeurt gekregen.

Gebruik van het St. Antoniushuis
Het St. Antoniushuis wordt op dit moment gebruikt door parochiële werkgroepen en groepen die aan de parochie verbonden zijn. Zo wordt het gebouw gebruikt door de parochie: eerste Communievoorbereiding, Vormselvoorbereiding, in de zaal van het Antoniushuis. De klussengroep van de parochiekerken heeft in de garage haar werkplaats. Ook de parochiedrukkerij heeft een plaatsje in het gebouw.

Kapel in het St. AntoniushuisGeldrop parochiecentrum kapel 3
Op de eerste verdieping van het St. Antoniushuis is een kapel voor ca. 30 personen. Naast de kapel is een kleine sacristie gevestigd. 
De kapel wordt iedere woensdagavond om 19.00 uur gebruikt voor de eucharistieviering (i.v.m. koorrepetities in de kerk).
De kapel wordt van dinsdag t/m vrijdag gebruikt voor de lauden (ochtendgebed).
De kapel van het St. Antoniushuis kan uitstekend gebruikt worden voor vieringen zoals doop, huwelijk en jubileumvieringen. Er kunnen maximaal 30 personen in de kapel.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de pastorie,Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop.Tel: (040)- 2862364.

De eerste etage van het St. Antoniushuis
Op de eerste etage van het St. Antoniushuis waren de zogenaamde 'kloostercellen' gevestigd.
'Kloostercellen' zijn kleine kamertjes waarin de broeders hun slaapvertrek hadden. In het najaar van 2008 is begonnen met enkele sloopwerkzaamheden. Het parochiebestuur heeft opdracht verleend om de eerste etage te verbouwen tot een appartement. Vanwege de rijksmonumenten status is de verbouwing tot een minimum beperkt gebleven. Zo is er geen afbreuk gedaan aan de lange gang op de eerste etage en zijn de elementen van de 'kloostercellen' nog goed zichtbaar. Op de eerste etage is de pastoor gehuisvest. Op de eerste etage is ook toegang tot de zolder waar de archiefruimte van de parochie is.