R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Werkgroepen & koren Heeze

Hier noemen we alleen de groepen. Hebt u belangstelling voor een bepaalde taak, neemt u dan contact op met de pastorie, waar u de nodige informatie krijgt en verwezen wordt naar de betreffende contactpersoon.

Buitengewone bedienaren
De leden van deze groep verzorgen de avondwake aan de vooravond van een uitvaart. Zij assisteren in de eucharistievieringen bij het uitreiken van de communie leiden eventueel gebedsdiensten.

Lectoren
Verzorgen bij toerbeurt de lezingen en de voorbeden in de viering.

Acolieten
Dit zijn degenen die in het weekend de priester helpen bij de viering van de eucharistie.Welkom zijn jongeren die de basisschool hebben verlaten.

Daarnaast is er een aantal heren die zich bereid verklaard heeft bij uitvaarten als acoliet te fungeren.

Misdienaars
Misdienaars dienen in de mis in het weekend samen met de acolieten. Dit gebeurt bij toerbeurt. Welkom zijn jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd.

Collectanten
Dit is een groep mensen die bij toerbeurt de collecte verzorgen tijdens de vieringen op zon- en feestdagen en bij huwelijksvieringen.

Werkgroepen in de parochie

Werkgroep kerkversiering
Verzorgt bij toerbeurt de bloemversiering in de kerk.

Schoonmaakdienst
Maakt schoon in de kerk op woensdagmorgen.

Koren

Dameskoor St. Martinus
Zingt bij rouw en trouw en bovendien op de 1ste en 3de zaterdag van de maand. Repetitie donderdagmiddag van 14.00-16.00 u. in de kerk.

Levensvreugde
Dit seniorenkoor is geen kerkkoor maar zingt in de kerk een zondag van de maand om 11.00 uur. Het koor repeteert op dinsdagmorgen.

Catechese

Werkgroep eerste communie
Regelt de voorbereiding en de viering van de eerste communie.

Werkgroep vormsel
Regelt de voorbereiding en de viering van het vormsel.

Werkgroep doopsel
De werkwijze van deze groep wordt thans herzien.

Diversen

Werkgroep tuinonderhoud
Werkt wekelijks in de tuinen rond de kerk en op de begraafplaats.

Werkgroep paramentenzorg
Maakt nieuwe liturgische kleding en zorgt voor het onderhoud ervan.

Evenementencommissie
Is paraat als er iets gevierd moet worden.

Parochieel Missie Centrum
Zorgt als thuisfront voor de Heezer missionarissen.

Bezorgdienst
Bezorgt maandelijks het parochieblad Contact.

Begraafplaatscommissie
Beheert namens het parochiebestuur de begraafplaats aan de Spoorlaan..

Technische dienst
Springt in voor kleinere en soms grotere klussen.

Voor inlichtingen over werkgroepen kunt u zich wenden tot de pastorie: 040-2261215.