R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Wat is doop?

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de Kerk. Het is de basis en het begin van het Christelijk leven.
"Door de doop wordt ieder kind opgenomen in een vriendenkring die het nooit, in leven noch dood, zal verlaten. (...) Die vriendenkring, die familie van God, waar het kind nu bij hoort, begeleidt het altijd, ook in de dagen van lijden, in de donkere nachten van het leven; die kring zal hem troost, bemoediging en licht geven" (paus Benedictus XVI).

De doop verenigt ons met Jezus Christus, we worden een kind van God. We krijgen een onuitwisbaar merkteken in onze ziel. Daarom kunnen we het sacrament van het doopsel slechts één keer ontvangen. Door het doopsel horen we voor eeuwig bij Jezus. Het is als het ware een nieuwe geboorte. In geestelijke zin dan.

Bij het doopsel reinigt Christus ons van de erfzonde. De erfzonde is niet zozeer een persoonlijk vergrijp tegen God. Het is de neiging die alle mensen in zich hebben om zich tegen God af te zetten. We zijn zo allemaal tot het kwade geneigd en daarmee ging de oorspronkelijke heiligheid verloren. Het doopsel doet de erfzonde echter teniet door het leven van de genade van Christus te geven en het doopsel brengt de mens weer naar God. Maar de gevolgen voor de verzwakte en tot het kwaad geneigde natuur blijven in de mens bestaan en roepen hem op tot geestelijke strijd (Catechismus van de katholieke Kerk, nr. 405.).
Als iemand op volwassen leeftijd gedoopt wordt dan worden alle zonden vergeven door de genade van het doopsel.

Instelling van het doopsel

Doopriten zijn ook terug te vinden bij de heidenen en bij Joden. Het gaat dan vaak om een opname van iemand die zich bekeerd heeft. Maar de christelijke doop is anders omdat er meer gebeurt dan alleen een symbolische onderdompeling met water.
Jezus zelf heeft het doopsel ingesteld en daarmee zelf kracht gegeven. Hij gebood zijn leerlingen op het eind van zijn aanwezigheid hier op aarde: "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest" (mt. 28,19).
Jezus was degene die door zijn dood op het kruis de mensheid met God verzoend heeft. Hij bracht het Offer waardoor wij allen gered kunnen worden en waardoor ons eeuwig leven in het vooruitzicht is gesteld. Door de kracht van dit Offer vergeeft het doopsel zonden en worden we voorzien van merkteken van de kinderen van God. We worden afgestemd op God. De doop is in het Christendom dus niet zomaar een ritueel aan het begin van iemands leven of als teken van bekering. Het gaat veel dieper want door het doopsel raken we verbonden met Christus en door Zijn genade is het mogelijk het eeuwig leven bij God te bereiken.