R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Volwassendoop

Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. De weg van het christen worden, het zogenaamde catechumenaat - dat wil zeggen het inleiden van een niet-christen in de Kerk - vraagt een voorbereiding van ruim een jaar. Deze voorbereiding gebeurt in regionaal verband, in samenwerking met het vormingscentrum van het Bisdom van 's Hertogenbosch. Tijdens dit jaar komt u, samen met andere mensen die ook katholiek willen worden, ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor allerlei vragen die met geloof en Kerk te maken hebben. Wellicht ook voor uw vragen!

U kunt zich aanmelden voor het catechumenaat via de priester bij u in het dorp. Meer inhoudelijke informatie over het voorbereidingstraject kunt u vinden op de website van het bisdom Den Bosch (Klik Hier)