R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vieringen HH. Maria en Brigida Zesgehuchten

Kerkdiensten

Eucharistievieringen in de HH. Maria en Brigidakerk
Zondag 9.30 uur

Eucharistievieringen in de kapel van zusters Diepenvaart 2
Dinsdag 19.00 uur

Gezinsvieringen

Een maal per maand vind er op zondag een gezinsviering.
Deze viering is speciaal voor de jonge gezinnen.
Deze viering word dan opgeluisterd door Sing it Out.

Kinderwoorddienst

De eerste zondag van de maand vindt er kinderwoord dienst plaats tijdens de viering.
De kinderen gaan onder begeleiding naar het gemeenschapshuis waar ze het evangelie van de dag te horen krijgen vanuit de kinderbijbel. Dan gaan ze een werkje maken in het teken van de tijd van het jaar waar ze in zitten.