R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Zusterparochie H. Petrus en Paulusparochie, Laitkynsew, India

Inleiding
Christenen hebben een missionaire opdracht. Naar het voorbeeld van Jezus dienen zij in woord en daad te getuigen. Dit noemen we missie en ontwikkelingswerk. Christenen dienen die blijde boodschap van Jezus bekend te maken, in de eigen omgeving, maar ook verder weg. Zo zijn onze missionarissen naar vreemde landen getrokken om daar Jezus' boodschap handen en voeten te geven.
Vanuit het thuisfront ontvingen die missionarissen de nodige ondersteuning, op sociaal én financieel gebied. Zo zijn o.a. de parochiële werkgroepen voor de missie ontstaan. Ook in onze parochie bestaat zo'n werkgroep, het PMC = het Parochieel Missie Centrum.

De leden van deze werkgroep ijveren voor de missionaire gedachte: bewustwording én financiële steun. Hierbij denken we aan de jaarlijkse Vastenactie, Wereldmissiezondag, de klereninzameling van de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp, MIVA en MEMISA én de Adventsactie (vroeger was dat Solidaridad)

In 2010 hebben de Nederlandse bisschoppen de parochies opgeroepen de organisatie "Solidaridad" niet meer te steunen, maar hun parochianen te vragen voortaan deel te nemen aan de bisschoppelijke Adventsactie. (Vele jaren heeft onze parochie in de adventstijd de actie "Solidaridad"ondersteund.). Op dat moment heeft pastoor van Meijl het initiatief genomen om de Adventsactie aan een ander doel te besteden, nl: steun aan een zusterparochie.

Adventsactie : steun aan onze zusterparochie

Onze kerk heet Sint-Petrus' Banden. D.w.z. dat de heilige Petrus onze patroonheilige is. Deze grote apostel heeft de blijde boodschap van Jezus in woord en daad bekend gemaakt.
Naar zijn voorbeeld én vanuit zijn inspiratie wil onze parochie een missionaire gemeenschap zijn, een geloofsgemeenschap die zich bijzonder verbonden weet met een andere parochie in een ontwikkelingsland. Het is de St.-Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew, India

Verantwoording van keuze:

Omdat de heilige Petrus de patroonheilige is van onze parochie, zouden we over de grenzen van onze eigen parochie heen willen kijken en zien wat we voor anderen kunnen betekenen. Daarom is ons oog gevallen op een andere Petrusparochie, de St.-Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew, India. Onze keuze wordt door een dubbel motief ingegeven:

1. Omwille van de naam. Als Petrusparochie voelen we ons directer verbonden met een andere Petrusparochie in het binnen- of buitenland. Omdat de nood in de ontwikkelingslanden groot is, hebben we gekozen voor een Petrusparochie in India.

2. Omwille van de pastoor. Hij is een pater Salvatoriaan en in de Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew zijn ook paters Salvatorianen werkzaam, inlandse paters. Op deze manier bestaat er dus ook een directe verbondenheid, wat de informatie alleen maar ten goede komt. Zo worden ook de financiën rechtstreeks overgeschreven, zonder extra kosten.

Welk project wordt gesteund?

Laitkynsew ligt in het noordoosten van India, tegen de grens met Bangladesh. Het ligt in het natste stukje op aarde in een adembenemend landschap tussen bergen en ongerepte watervallen.

zusterparochie 1zusterparochie 2zusterparochie 3

Maar het is ook een van de armste gebieden van de wereld. Isolement, armoede en het gebrek aan scholen maken het de ouders onmogelijk om hun kinderen na de basisschool verder te laten leren.

Honderd jaar geleden, in 1912, hebben de paters Salvatorianen in Laitkynsew een parochie gesticht, genoemd naar de twee grondleggers van de kerk: Sint Petrus en Sint Paulus. Hieronder ziet u enkele foto's van de kerk, die nu 100 jaar oud is. Door allerlei ontwikkelingen moesten de paters in de loop der tijd deze statie verlaten en konden zij hun werk pas enkele jaren geleden weer oppakken. De kerk is in die tijd blijven functioneren.

Inmiddels is de parochie een bloeiende gemeenschap, die geleid wordt door de inlandse pater Vimal Raj, die pastoor is en door kapelaan pater Noble Francis George. De kerk is 100 jaar oud en gebouwd door de eerste Salvatoriaanse missionarissen. Hieronder ziet u een e-mail van pater Vimal Raj, die hij onze pastoor én de parochie vanuit Laitkynsew heeft gestuurd met als bijlage de uitnodiging voor het 100-jarig jubileum.:

Dear Fr. Wim van Meijl, sds and all the faithful of St. Peter;

(parochie Sint Petrus' Banden, Leende) Parish,

Greetings from Sts. Peter and Paul Church Parish Laitkynsew. here I take this opportunity to cordially invite you for the closing centenary celebration of the parish Church. The excising parish church > was build by the German Salvatorian Pioneer Missionaries in the year 1912.

We are grateful to God for this year of centenary celebration and we are happy to welcome you for this auspicious occasion.

Please see the attachment

Yours in Divine Saviour

Fr. Vimal Raj sds

The Parish Priest

Sts. Peter & Paul Parish,

Laitkynsew

Via - Cherrapunjee -793108
East Khasi Hills
Meghalaya - India

zusterparochie 4

In de loop der jaren is de zetel van de parochie iets noordwaarts verplaatst. Pas in 2004 werd deze plaats een zelfstandige parochie, met 36 dorpjes in de hele omtrek. Er zijn nu bijna 8000 katholieken.

De parochie maakt nog steeds gebruik van de kerk en het schoolgebouwtje die ongeveer 100 jaar geleden zijn gebouwd. Op dit ogenblik is er dringend behoefte aan een nieuw schoolgebouw, met mogelijkheden voor vervolgonderwijs en overnachting voor de kinderen die, vanwege grote afstanden, niet elke dag naar huis kunnen gaan. Een stenen gebouw dat tevens gebruikt wordt als parochiecentrum. Hieronder ziet u enkele foto's van het schoolgebouw dat dringend aan een nieuw gebouw toe is.

zusterparochie 5zusterparochie 6

U begrijpt dat wij als parochiegemeenschap ons steentje kunnen bijdragen in deze parochieopbouw. Uw financiële steun wordt bijzonder gewaardeerd. Het gaat immers om de toekomst van deze kinderen. Er zijn inmiddels al zoveel gelden verzameld dat binnenkort met de bouw van de school gestart wordt.
Wij houden u op de hoogte.
Voor meer informatie en foto's verwijzen we naar: www.sofiaglobal.org met als titel: galleries – India - Laitkynsew

Onze bijdrage aan onze zusterparochie

De adventsactie in 2011 heeft het mooie bedrag laten zien van € 1552,48. (Hierbij zijn twee grote donaties inbegrepen) Heel hartelijk dank voor deze grote bijdrage, die helemaal ten goede komt aan onze Petrusparochie in Laitkynsew, India.

De adventsactie in 2012 heeft het geweldige bedrag van € 4065,82 laten zien, waarbij enkele grote donaties waren. Wat een betrokkenheid en solidariteit van onze parochie voor de zusterparochie. Heel hartelijk dank voor deze financiële steun.

Voor het derde jaar op rij gaat de adventsactie 2013 naar onze zusterparochie in India. Inmiddels zijn ze begonnen met de bouw van de school. Deze school ligt vlak naast de kerk, zoals u op de foto hieronder kunt zien. In het schoolgebouw komt ook een ruimte voor kinderen die vanwege de grote afstand niet elke dag naar huis kunnen. In ieder geval zijn ze in de parochie heel blij met elke gift in het welzijn van deze kinderen. Uw bijdrage betekent een grotere zekerheid voor hun toekomst.

De adventsactie in 2013 liet het mooie bedrag zien van € 2300,--, waarvoor heel hartelijk dank. De kinderen zullen er heel blij mee zijn.

Hieronder ziet u enkele foto's van het 100-jarige kerkgebouw en de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe school.

zusterparochie 7

zusterparochie 9

zusterparochie 8

zusterparochie 9

zusterparochie 10

Zoals u op onderstaande foto's kunt zien zijn de werkzaamheden in volle gang. Het schoolgebouw, vlak naast de kerk, begint zich steeds beter af te tekenen. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Het volgend jaar hopen de kinderen hier naar school te kunnen gaan. Ze zijn blij met elke bijdrage, want het gaat uiteindelijk om hun toekomst, waaraan wij ons steentje mogen bijdragen.

We willen de Adventsactie 2014 weer aan onze zusterparochie besteden. Het is een bloeiende en vitale geloofsgemeenschap. Wij kunnen voor hen heel wat betekenen.

zusterparochie 11 zusterparochie 12

zusterparochie 14 zusterparochie 15

zusterparochie 16

De adventsactie 2015 is weer bestemd voor onze zusterparochie in India. Als christenen hebben we een missionaire opdracht en voelen ons ook met elkaar verbonden, waar ook ter wereld. Het doet je goed als je ziet wat er met je bijdrage, met je financiële steun, gebeurt; als je vaststelt dat er aan kerkopbouw wordt gewerkt. We laten hieronder enkele foto's zien van het 100-jarig bestaan van de parochiekerk in februari 2015. Een groots feest met een kleine duizend betrokkenen parochianen. De plaatselijke bisschop heeft bij die gelegenheid het nieuwe schoolgebouw ingezegend. Het gebouw ligt vlak naast de kerk. Kinderen zijn blij dat ze nu naar school kunnen. Ze hebben nu een toekomst, dankzij uw bijdrage.

leende5 leende6
100-jarige viering kerkgebouw

leende7 leende8Inzegening van het schoolgebouw                                                         Kinderen van de nieuwe school

De adventsactie 2015 was weer een succes. U heeft, dankzij twee grote donaties, het mooie bedrag laten zien van € 3214,00. Heel hartelijk dank voor deze bijdrage en de steun aan onze zusterparochie in India. Het gaat om de toekomst van deze kinderen, die zo mooi op de foto staan.

De adventsactie 2016 heeft, dankzij een grote gift, het mooie bedrag van € 2250,00 opgeleverd, waarvoor heel hartelijk dank. Deze bijdrage van onze parochianen is volledig overgemaakt én ontvangen door onze zusterparochie in Laitkynsew. De parochianen, maar vooral de kinderen zijn erg blij met deze materiële ondersteuning. Het komt ten goede aan hun toekomst. Inmiddels is het schoolgebouw met internaat voltooid, in gebruik genomen en ingezegend en kunnen de kinderen en jeugdigen werken aan hun toekomst. Hieronder volgen enkele recente foto’s :

leende1Links op de fotoligt de kerk van de parochie. Recht vooruit de school met het gemeenschapscentrum; Rechts onderaan een gedeelte van het hostel = internaat.

 

 
leende2Zo kunnen tientallen jongeren uit de verst afgelegen dorpen erblijven op het terrein van de missie : school en internaat. Een duidelijker beeld van het hostel = internaat, waar momenteel 40 jongens verblijven. STS PETER & PAUL HOSTEL LAITKYNSEW

En wat te denken van deze foto, waarop we als parochie vermeld staan? De gedenkplaat staat aan de voorkant van het hostel = internaat. Op 18 juni 2017 is het gebouw feestelijk in gebruik genomen en ingezegend.


leende3leende4

Voor de 7e keer op rij ging de Adventsactie naar onze zusterparochie in Laitkynsew, India. In 2017 hebben onze Leendse mensen het mooie bedrag van € 3040,-- bijeengebracht en deze gift is volledig overgeschreven naar onze zusterparochie in India. P. Nobel, de pastoor en overste van de paters salvatorianen, dankt heel hartelijk voor deze materiële steun. Zo kunnen de kinderen uit de verst afgelegen dorpen naar de school én het internaat komen om er een goede opvoeding/begeleiding te ontvangen. Met de schoolbus worden de kinderen opgehaald en op de speelplaats toegesproken voordat de school begint.

leende 20leende 21