R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

De Sint-Jansviering in Leenderstrijp

De Sint-Jansviering wordt elk jaar op 24 juni door het gilde St.-Jan Baptista van Leenderstrijp in overleg met de parochie georganiseerd. Sinds 1962 wordt aan de voet van de kapelberg om 19.30 uur een feestelijke eucharistieviering in de open lucht gehouden, waarbij de gildebroeders en –zusters samen met de vele aanwezigen hun patroonsfeest vieren: Sint-Jan de Doper. De kerk viert immers op 24 juni het geboortefeest van deze grote profeet, de voorloper van Jezus Christus. Zijn sterfdag wordt op 29 augustus gevierd: Onthoofding van de heilige Johannes de Doper.

Hieronder geven we met foto's een indruk van deze Sint-Jansviering, waarin de Sint-Janstrossen gezegend worden. Zo wordt u vertrouwd gemaakt met deze jarenlange traditie. Zowel gilde als parochie willen deze traditie graag in ere houden.

stjansviering 1

Vanaf hun clubhuis “De Hospes” vertrekken de gildebroeders en gildezusters met ruiter en paard, met tamboers en bazuinblazers, met hun koning en de schilddragers én met de vendeliers naar de kapel. De jeugd = Jong Nederland, sluit zich hierbij aan, gevolgd door vele pelgrims met hun Sint-Janstrossen. Een blik door de straten van Leenderstrijp.

 stjansviering 2

Op weg naar de kapel, door de straten van Leenderstrijp.

stjansviering 3

Vaandeldrager met het hoofdvaandel voorop met een afbeelding van hun patroonheilige, Sint-Jan Baptista, op weg naar de kapel én de viering.

stjansviering 4

De laatste voorbereidingen voor de viering worden getroffen. Als altaar wordt de door de Leendse toneelvereniging KNAL beschikbare open wagen gebruikt. Rechts van de wagen is de tent voor dames- en mannenkoor met dirigent en organist. De muziekinstallatie is van de carnavalsvereniging Lindse Bloas

stjansviering 5

De gildebroeders met kapitein, in het midden, én de twee schilddragers komen marcherend het terrein op. Let op de zwarte stok én de eigen manier van gebruik door de gildebroeders. Typerend!!

stjansviering 6

De vendeliers met hun kleurrijke vaandels en uniformen. Het terrein krijgt een feestelijk en kleurrijk tintje.

stjansviering 7

De gildebroeders en –zusters staan op de kapelberg, juist voor de St.-Janskapel, waarin de pastoor de liturgische gewaden heeft aangetrokken én door het gilde wordt afgehaald. De lege stoelen zijn gereserveerd voor het gilde.

stjansviering 8

Het gilde komt van de kapelberg af, met de celebrant in hun midden. Het gilde met zijn kleurrijke uniformen laat zich als geheel zien én horen. Schildjedrager en kapitein voorop, gevolgd door vendelier met hoofdvaandel en de andere gildebroeders en –zusters.

stjansviering 9

Komend van de kapelberg met de feestelijke klanken van de bazuinblazers, gevolgd door de andere gildebroeders en- zusters. Als laatsten komen de vendeliers.

stjansviering 10

Een blik op de vele honderden aanwezigen. Het gilde zorgt voor de houten banken, maar de pelgrims brengen ook klapstoeljes mee en velen blijven staan of gaan op de grond zitten (bij goed weer).

stjansviering 11

Komend van de kapelberg met de pastoor te midden van het gilde; allen op weg naar het altaar.

stjansviering 12

De pastoor begroet de vele aanwezigen en leidt de viering in. De rode lichtjes op het altaar doen ons stil staan bij de overledenen, die in deze eucharistieviering met name worden genoemd.

stjansviering 13

Twee gildezusters fungeren als acoliet en ontsteken de kaarsjes, terwijl de pastoor de namen van de overledenen voorleest. Een eucharistieviering waarin we met de Heer en met elkaar verbonden zijn, ook over de dood heen.

stjansviering 14

De Sint-Janstrossen én de aanwezigen worden gezegend. Dat zegen, geluk en heil ons te beurt mogen vallen.

stjansviering 15

Zegening van de aanwezigen én de Sint-Janstrossen. Zo'n tros bestaat uit Sint-Janskruid, notenblad, koningsvaren, gele lis, korenbloem, margriet, rode en witte koekoeksbloem, vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras, aargras en lindeblad. Uit de tuin worden daar een witte en rode roos en een anjer aan toegevoegd.

stjansviering 16

Voor het communiceren: "Zie het gebroken brood, het Lam Gods..." De koning én de secretaris van het gilde (ze zijn koster en lector in de kerk) staan naast de
pastoor en helpen mee de communie uitreiken.

stjansviering 17

De pastoor reikt de communie uit en twee gildezusters met flambouwen staan naast hem.

stjansviering 18

Een blik op de standaardruiter met paard.