R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vieringen Heeze

Eucharistievieringen St. Martinuskerk

In het weekend:

zaterdag om 19.00 uur.

zondag om 11.00 uur

Op de weekdagen:

Donderdag om 17.00uur in zorgcentrum st. Nicasius.

Vrijdag om 19.00uur in de kerk met aansluitend aanbidding. 

Nicasius viering

Op 9 juli 1572 werden in Den Briel de martelaren van Gorcum opgehangen.

De H. Nicasius geboren in Heeze op Kreijl is een van de martelaren van Gorcum.

Op de plaats waar de boerderij heeft gestaan waarin Nicasius is geboren staat nu een kapel.

Bij deze kapel vindt jaarlijks een eucharistieviering plaats en wel op of na de zondag van 9 juli.