R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Kerk en Samenleving

Geloof en Kerk zijn van belang voor de samenleving. Katholieke onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, pastoraat bij daklozen, gevangenen, voedselbanken, etc. Het zijn allemaal voorbeelden van kerkelijke aanwezigheid in de samenleving. De Kerk is zowel teken als instrument van eenheid in de samenleving. Ze stimuleert een beschaving van liefde en een cultuur van leven.

Het is belangrijk de mens te zien als kind van God, Christus te verkondigen en hem concreet te helpen in zijn menselijk noden. Vele vrijwilligers, vruchten van een rijke missionaire en religieuze traditie, zorgen ook nu nog voor sociale hulpverlening aan kwetsbaren. De parochie H. Nicasius, onderdeel van de Wereldkerk, ziet het als haar taak om vanuit het Evangelie op te komen voor de menselijke waardigheid en het algemeen welzijn. Een uitwerking hiervan is te vinden in de sociale leer van de Kerk.

Concreet kunnen katholieke en christelijke caritatieve organisaties, al dan niet in samenwerking met particuliere of overheidsinstanties, met zorg en naastenliefde aanwezig zijn bij de meest kwetsbaren. Naast het persoonlijk pastoraal aanwezig zijn bij de zwakkeren, zal de lokale Kerk relaties aanknopen en onderhouden met allerlei religieuze, politieke en sociale instanties en hier netwerken mee vormen. Bovendien zal zij ook haar stem laten horen in het publieke maatschappelijk debat. Een gemeenschap van mensen leeft immers van communicatie. ​​​

In alle parochiekernen zetten parochianen zich in voor hun naasten. Zo zijn er ziekenbezoekgroepen en is er aandacht voor mensen die een dierbare verloren hebben. Daarnaast is in iedere parochiekern aandacht voor missie. Ver weg door bijvoorbeeld de ondersteuning van missionarissen die geboren zijn in een parochiekern. contact Soms kan Missie ook dichtbij plaatsvinden. In Geldrop wordt met name in de Advent en de Vastentijd bijvoorbeeld de voedselbank extra ondersteund.

Missiegroep parochie Nicasius

Meer info over ons missie comité

Meer info over Oecumene in onze Nicasiusparochie.