R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Praktische Info

Als u uw kind wilt laten dopen of u wenst zelf gedoopt te worden dan kunt u contact opnemen met de priester die in uw dorp verantwoordelijk is voor de zielzorg. U vindt meer informatie op de plaatselijke pagina's van deze website. De plaatselijke priester zal u mededelen hoe de voorbereiding op het doopsel zal geschieden. In sommige gevallen is er een doopavond of de priester komt een keer bij u langs om kennis te maken, het doopformulier in te vullen en om te vertellen over het doopsel.

De kosten voor het doopsel zijn in de verschillende dorpen nog verschillend. Op dit moment vindt er een harmonisatie proces plaats, maar er is voor gekozen om niet overal ineens alles te veranderen. Kosten mogen overigens nooit een reden zijn om een kind niet te laten dopen.

Voor het doopsel van een kindje moet u peetouders vragen. Dit is niet zomaar een erebaantje. De peetouders zijn verantwoordelijk voor de christelijke opvoeding van het kind met dezelfde rechten als de ouders. Een peetouder is een man (peter) of een vrouw (meter) of een man en een vrouw. Om hun functie goed uit te kunnen oefenen moeten zij katholiek zijn, gevormd zijn, hun eerste Communie hebben gedaan, een christelijke levenswandel hebben en ten minste zestien jaar oud zijn. De parochie kan eventueel behulpzaam zijn bij het zoeken van peetouders.

Geldrop

Heeze

Leende

Mierlo

Sterksel