R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Patroon Heilige Petrus

petrus banden

Onze kerk heet:  “Heilige Petrus’ Banden”. Die naam doet ons denken aan de H. Petrus, de apostel en opvolger van Jezus van Nazaret. Petrus was zo begeesterd van die Jezus, dat hij, na diens dood en verrijzenis, zijn blijde boodschap overal ging verkondigen, maar hierdoor in conflict raakte met de heersende gezaghebbers. Zij wilden die Jezus liever doodzwijgen, maar dat kon Petrus niet. Het gevolg was dat hij in de gevangenis kwam en in boeien, in banden werd geslagen, maar een engel van de Heer bevrijdde hem (Hand. 12, 1-17)

Het gebrandschilderde glas-in-lood-raam in de zijbeuk van onze kerk beeldt dit verhaal treffend uit.

Onze parochie(gemeenschap) laat zich leiden door het voorbeeld van de heilige Petrus en probeert mensen, die vastzitten of geboeid zijn, door wie of wat dan ook, te helen in Jezus’ naam. 
We blijven geloven en vertrouwen dat er altijd verrijzenis is, opstanding. Je hoeft niet bij de pakken te blijven neerzitten!!

Op 29 juni viert de kerk het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Als parochiegemeenschap willen we aan deze patroonheilige blijven denken, de H. Petrus, wiens beeld tegen de pilaar in het priesterkoor te zien is.