R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Patrones Heilige Brigida

Heilige Brigida

De heilige Brigida komt terug in de naamgeving van de beide kerken in Geldrop. De kerk in het centrum heet immers de heilige Brigidakerk en de kerk die staat in de wijk Zesgehuchten heet de Maria en Brigidakerk

PthBrigidaDe heilige Brigida leefde ver weg en lang geleden. Ruim 15 eeuwen terug, rond 500, groeide zij op in Ierland. In die omgeving, in die tijd, bracht St. Patrick, de grote apostel van Ierland, het christendom vanuit Engeland over het water naar het land van de Kelten. Patricks prediking van strenge ascese en radicale heiligheid vond een gretige bodem in Ierland. Patrick kreeg dus al snel vele volgelingen. Brigida was een uitzonderlijk kind, zeer intelligent en leergierig, maar ook bedreven in alle vormen van handwerk. Ze droeg reeds vroeg verantwoordelijkheid voor het boerenwerk op het ouderlijk landgoed. Bovendien moet ze ook nog bijzonder mooi geweest zijn. Ze had dus alles mee om een voor die tijd aanzienlijke huwelijkse staat te bereiken. Toch dat was niet haar ideaal. Zij wilde naar het klooster, zich aan de dienst van God en de medemens wijden.reliekHbrigida

Het kloosterleven maakte in Ierland al snel een grote bloei door. Brigida begon met zeven gezellinnen zelf een kloostergemeenschap. Vele jonge vrouwen sloten zich in de loop der jaren bij haar aan en al spoedig trok zij erop uit om ook elders kloosters, scholen en kerken te stichten. In Kildare grondvestte zij toen een klooster dat in de loop der jaren een dusdanig uitbreiding onderging, dat er tenslotte sprake was van een kloosterstad met scholen, een hospitaal, een universiteit, boerderijen en gasthuizen. Er werd wetenschap bedreven maar ook handwerk en ambacht onderwezen. Zo waren er scholen voor kerkzang, borduurwerk, boekverluchting, zilver- en goudwerk. Het was een stad van vrede, toevlucht en redding, een tehuis voor nijverheid en wetenschap, voor jong en oud, voor schuldig en onschuldig, voor zondaars en heiligen. En van dit alles had Brigida de leiding als abdis. Toch bleef zij een vrome en vooral nederige vrouw, die nooit haar geest of gedachte van de Heer afwendde, niet eens voor de tijd van een uur; zij dacht altijd aan Hem in haar hart. Toen Kildare eenmaal reilde en zeilde en zij haar taak aan anderen kon overlaten, ging zij opnieuw op reis om haar vroegere zendingswerk te bevestigen en uit te breiden. Zo bezocht zij weer alle Ierse districten en daarna ook Ulster (N.Ierland) en Schotland. Vele parochies, ruïnes en putten dragen nog haar naam.

Brigida stierf in Kildare op 1 februari in het jaar 523. Iedere jaar wordt zij op 1 februari in de Kerk herdacht.
De Brigidakerk in Geldrop is in het rijke bezit van een relikwie van de heilige Brigida. Het gaat om het branchium St. Brigittas, een van de armbeenderen in een zilver omhulsel gevat. Brigida wordt vaak afgebeeld met een van de symbolen, die ontleend zijn aan de vele legenden rond haar leven. Zo ziet men op verschillende plaatsen, ook in Geldrop, een beeld met aan haar voeten een koe. Dit wijst op een verhaal, dat zij op een hoeve van haar ouders in grote vrijgevigheid de melk aan de armen en behoeftigen weggaf. Toen er eens voor de eigen huishouding en de gasten geen melk meer bleek te zijn, smeekte zij God om een oplossing. En zie, de koeien gaven zo overvloedig melk, dat de kruiken overliepen. Zo werd zij de beschermster van vee en hoeve.