R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Oecumenisch Bijbellezen

Ook in het seizoen 2023/2024 is er weer een cyclus Oecumenisch Bijbellezen. In deze groep gaan we kijken naar de lezingen die in beide kerken, katholiek en protestants, op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of aan vragen oproept.

Lees meer

Pelgrimswandeling.

Op zaterdag 30 september is er, door mensen van de protestantse en katholieke kerk samen, opnieuw een pelgrimswandeling georganiseerd en wel in Limburg in een deel van de oude oostelijke mijnstreek.
We gaan naar Schaesberg, bij Heerlen. Er zijn nog allerlei herinneringen aan de oude "mijntijd", de tijd dat er daar, met alle gevolgen van dien, veel mensen werden "geimporteerd" uit andere delen van Nederland en het buitenland.

Lees meer

WJD-deelnemers uit onze parochie nodigen u uit

Op zaterdag 30 september is iedereen welkom in het St. Antoniushuis Stationsstraat 21 te Geldrop, om 20.00 uur.
Wij willen u deze avond onze ervaringen die wij tijdens de Wereld Jongeren Dagen hebben opgedaan laten horen en zien.
Daarbij bieden wij u de gelegenheid vragen stellen die wij naar beste vermogen zullen beantwoorden. Weest welkom!

Daniëlle, Jason, Jeffrey en Mark

Nootkreet voor Malawi

Van Pater Kerkhof kregen we een noodkreet die menigeen diep raakte: ER IS HONGERSNOOD IN MALAWI. Ons missiecomite heeft een spoedactie in de maand augustus opgezet.
De actie verloopt prima, maar we komen nu nog ruim € 4000,-te kort om 100 zakken mais en 5kg pootgoed voor iedere familie te kopen. Uw hulp, in de nabije weken zou geweldig zijn.

Lees meer

Wij gaan naar de Wereld Jongeren dagen (WJD) in Lissabon

Dit jaar vinden de Wereld jongeren dagen plaats in Lissabon, vanuit onze Nicasius parochie gaan er 4 personen mee, deze zullen zich hier onder voorstellen. Tijdens de viering van 23 juli in de H. Brigidakerk zullen zij de pelgrimszegen ontvangen en wensen wij hen veel plezier en inspiratie toe tijdens de reis die ze gaan maken. Zij zullen tijdens de reis verschillende keren informatie toesturen die wij gaan plaatsen op deze website, vanwaar u de reis en hun belevenissen dan kunt volgen

Lees meer