R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Sterksel

Misintinties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 /naar het secretariaat in Leende en per bank betalen: NL30 RABO 0149 3006 54 ook kunt u op een papiertje de intentie schrijven én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te worden én wilt u dit met het gevraagde bedrag in een envelop doen en in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren. 

Voor Pastorale zorg neem contact met het pastoraalteam in Geldrop 040-2862364.
Voor misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Heeft u vragen, dan kunt u steeds terecht bij M. de Leeuw of bij het secretariaat in Leende, tel. 040-2061215.

Nieuwsbrief

Zaterdag 23 oktober is de H. Mis om 19.00 uur met medewerking van het kerkelijk zangkoor.

De dienst staat in het teken van Wereld Missiedag waar dan ook de collecte voor gehouden wordt.

Zaterdag 30 oktober vieren we Allerheiligen / Allerzielen.
De H. Mis is om 19.00 uur met medewerking van het kerkelijk zangkoor.

De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor;
Mien Polman en overleden familie.
Fam. Beenders-van Nuenen-vd. Paal
Overleden ouders Bongers-Derks
Overleden ouders Kemperman-Wichgers.

Na afloop is er gelegenheid om het dan verlichte kerkhof te bezoeken om onze dierbare overledenen te herdenken.