R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Sterksel

Misintinties:

Voor opgave misintenties kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934. U kunt per bank betalen: NL30 RABO 0149 3006 54 ook kunt u op een papiertje de intentie schrijven én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te worden én wilt u dit met het gevraagde bedrag (€12.50) in een envelop doen en in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren. 

Voor Pastorale zorg neem contact met het pastoraalteam in Geldrop 040-2862364.Heeft u vragen, dan kunt u steeds terecht bij M. de Leeuw of bij het secretariaat in Leende, tel. 040-2061215.

Nieuwsbrief

zaterdag 25 maart 19.00 uur woord en communieviering

Zaterdag 1 april vieren we Palmzondag er is een gezongen Eucharistieviering om 19.00 uur

met medewerking van het kerkelijk zangkoor.

In de dienst worden palmtakjes gezegend en uitgereikt.

De intentie voor deze dienst is voor David en Nettie Schilleman-Davids

Voor Pasen houden we de Vastenactie! Folders hierover worden huis aan huis verspreid en u kunt uw gaven deponeren in een collectebus in de Spar dorpswinkel, in de brievenbus in de deur van de sacristie en het offerblok achter in de kerk.

De actie steunt het project in Zuid Soedan voor ontheemden door oorlogsgeweld.

Van harte aanbevolen.