R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 26 november 17.00 uur Eucharistieviering

misintenties voor, Jan en Dolores – Kaanders – Bosnjak, ouders Kaanders - Bosnjak en overl. familie.

Zondag 27 november 9.30 uur Eucharistieviering

met Mierlo Music in Harmony v.w. hun patrones St.Lucia en Gilde St. Catharina en St.Barbara v.w. hun teerdag,

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Nicolette v. Duijnhoven – Drent, Martien en Anneke v. Gerven – v.d. Eijnde en zoon Johan, Angela de Groot.

Maandag 28 en woensdag 30 november 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Met een kerkelijke uitvaartdienst hebben we afscheid genomen van Jan Hofmans 82 jaar en

Greet v. Hoek-Smeets 86 jaar

Zaterdag 3 december 17.00 uur Eucharistieviering

misintenties voor, Jac en Jo Coolen – v. Wetten.

Zondag 4 december 9.30 uur Eucharistieviering

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Willem en Miet Lammers – v.d. Kimmenade.

Maandag 5 en woensdag 7 november 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië