R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Zaterdag 29 juli 17.00 uur; Eucharistieviering 

Misintenties voor Frans Blommers. 

Zondag 1 augustus 9.30 uur; Eucharistieviering 

Misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Janus en Moeke Smits – de Vries en overl. familie. 

Maandag en woensdag 18.30 uur; Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 7 augustus 17.00 uur; Eucharistieviering, 

Misintentie voor Francine Thijssens - Bekkers

Zondag 8 augustus 9.30 uur; Eucharistieviering, 

Misintenties voor Frans Blommers, Miet v.d. Eijnden – v. Leuken, echtgenoten Toon en Martien, zonen Toon en Rini, Piet en Miet Goossens.

Maandag en woensdag 18.30 uur; Eucharistieviering in Hof van Bethanië