R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 15 juni 17.00 uur Stille Eucharistieviering

misintenties voor Antonius en Petronella v. Heugten , Stina Adriaans, Jan en Dora Smits - Bosch, Marinus en Marietje Smits – Beijers en zoon Tiny, Nico en Toos v.d Kimmenade – Jonkers.

Zondag 16 juni 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. mannenkoor

misintentie: Ad van Haandel, Cor en Miet Slegers - Smits.

Zaterdag 22 juni 17.00 uur Stille Eucharistieviering.

Zondag 23 juni 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. dames-mannenkoor 

misintenties voor Sjef Cappers dochter Daniëlle, zoon Frans en Hans Maas

Maandag 24 en Woensdag 26 juni 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 29 juni 17.00 uur Stille Eucharistieviering

misintentie voor Jan en Dolores Kaanders – Bosnjak en hun overl. familie.

Zondag 30 juni 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. dames-mannenkoor.

Maandag 1 en Woensdag 3 juli 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië