R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur, buiten deze tijden staat de telefoon doorgeschakeld naar Geldrop.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 21 mei 17.00 uur Eucharistieviering .

Zondag 22 mei 9.30 uur Eucharistieviering.

Maandag en Woensdag 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 28 mei 17.00 uur Eucharistieviering,

misintentie voor Jan en Dolores Kaanders – Bosnjak, ouders Kaanders – Bosnjak en overl. familie .

Zondag 29 mei 9.30 uur Eucharistieviering.

Maandag en Woensdag 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië