R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 13 augustus 17.00 uur Eucharistieviering,

misintentie voor Jac en Jo Coolen – v. Wetten

Zondag 14 augustus 9.30 uur Eucharistieviering,

misintenties voor Cor en Miet Slegers – Smits, Lia Schut-Metz en dochter Juliette, uit Dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijk van een zeer betrokken echtpaar in onze parochie met een misintentie voor de wederzijdse ouders van het gouden bruidspaar; Jan en Martina v. Beek v.d. Boomen.

Maandag 15 augustus MARIA TEN HEMELOPNEMING 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië,

Woensdag 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 20 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 21 augustus 9.30 uur Eucharistieviering

misintenties voor Tinus Leijten en overl. familie.

Maandag en Woensdag 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië