R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 2 maart 17.00 uur Stille Eucharistieviering

misintentie voor Sjef en Trees Raaijmakers - Cornelissen.

Zondag 3 maart 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. mannenkoor,

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, fam. Sonnemans – Slaats, fam. Bekx – Sonnemans, Jan en Miet Manders - Knoops.

Maandag 4 en woensdag 6 maart Eucharistieviering in Hof van Bethanië.

Zaterdag 9 maart 17.00 uur Eucharistieviering

met dames- en mannenkoor

misintenties voor Janus en Moeke Smits – de Vries en overl. familie, Piet en Cisca v.d. Steen – Steenbakkers en overl. familie.

Zondag 10 maart 9.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. zanggroep Joko

misintentie voor Ad van Haandel.

Maandag 11 en woensdag 13 maart Eucharistieviering in Hof van Bethanië.