R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Leende

OVERLIJDEN

In de leeftljd van 83 jaar is overleden : Josien Fraser-Vroegh. Voor haar is de plechtige uitvaartdienst op woensdag 27 oktober om 14.00 uur in onze kerk en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof bij haar echtgenoot Hugh. Moge Josien nu thuiskomen in de huis van de Heer.

Voor opgave van misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie maandag t/m vrijdag tussen 09.30 – 11.30 uur. Ook kunt u de misintentie op de envelop schrijven (= de naam van de persoon + datum waarop + kerk/Leenderhof)  en deze met de gevraagde  bijdrage in de deurbrievenbus van de pastorie doen.

Mededeling

De gebedsdienst op RTV Horizon zal dit jaar om de week worden uitgezonden vanuit één van de kerken van de gemeente Heeze-Leende en Cranendonck.  Deze viering wil een teken van verbondenheid zijn met de zieke, oudere en kwetsbare parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Ons doel blijft om elkaar fysiek te ontmoeten in de kerk om samen het geloof te belijden en te voeden.

zondag 24 oktober vieren we wereldmissiezondag en vragen we uw bijdrage voor de christenen in het Afrikaanse land Guinee (= opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood, en parochieopbouw).

zondag 24 oktober staan we als parochie stil bij de opening van het synodaal proces dat in de parochies van ons bisdom wordt gevierd.

Na een bewogen cornonatijd, waarin niet veel kon, gaan we op 2 november wederom `n nieuw seizoen starten van “Op de koffie bij de pastoor”. Alle weduwen en weduwnaars zijn hier van harte welkom om onder het genot van koffie/thee lief en leed met elkaar te delen. De bijeenkomst is van 10.30 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

zaterdag 23 oktober om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof.

Jo Janssen namens het Leenderhof.
Rein van Luijtelaar namens het Leenderhof.
Josien Fraser-Vroegh.

zondag 24 oktober om 10.00 uur: hoogmis waarin we stilstaan bij het synodaal proces én bij Wereldmissiezondag.

Pastoor Anton Corbey
Bijzondere intentie.
Wim Bax.
Ernstig zieken in de parochie.
Intenties in het intentieboek in de Mariakapel.

maandag 25 oktober om 19.00 uur: uitnodiging om samen met ons in de kerk het rozenhoedje te komen bidden. Het dameskoor zorgt voor de muzikale invulling.

maandag 25 oktober om 19.00 uur : als voorbereiding op het feest van Allerheiligen/Allerzielen wordt in Leenderhof een gezamenlijke ziekenzalving gehouden voor de bewoners van Leenderhof, Marijkeplein en geïnteresseerden.

zaterdag 30 oktober om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof
met medewerking van het mannenkoor.

Joke Banken-Huijbregts namens het Leenderhof.
Tiny van de Broek namens het Leenderhof.
Bert Janssen namens het Leenderhof.
Nelly Ummels-Sins.

zondag 31 oktober om 10.00 uur: We vieren het Hoogfeest van Allerheiligen.

Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Johannes Noten en Francisca Maas.
Truus van Lieshout-van Kessel en Bert van Lieshout.
Bert Leblanc.
Piet van Meijl.
Tante Lies en overleden ouders van Meijl-Verduijn.
Ger van der Palen.
Adriaan van Hooff.
Mien van der Heijden-Smits.
Mien en Jan Seijkens.
Johannes van der Heijden, Catharina Meeuwsen en kleinzoon Jan.
Intentie uit dankbaarheid.
Theodorus van Kuijk en Johanna van Kuijk-Vos en hun overleden kinderen.
Francien van Meijl-Filippini.

dinsdag 2 november om 19.00 uur: Allerzielenviering.

Willem van Meijl.
Rieky Snoeijen-van Meijl.
Alle overledenen sinds Allerzielen vorig jaar worden ook met name genoemd en een kaarsje wordt voor hen ontstoken.