R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Leende

Voor opgave van misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie maandag t/m vrijdag tussen 10.00-11.00 uur. Ook kunt u de misintentie op de envelop schrijven (= de naam van de persoon + datum waarop + kerk/Leenderhof)  en deze met de gevraagde  bijdrage in de deurbrievenbus van de pastorie doen.

zaterdag 30 september om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Welzijn van de bewoners.
Jan Louwers namens het Leenderhof

zondag 1 oktober om 10.00 uur: hoogmis.

Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Wim Maas en Mia Maas-van den Boom.
Marij Spoorenberg-Hendrix en Jac Spoorenberg.
Overleden familie van Laarhoven-Versteijnen en overleden kinderen .
Siraar van der Palen vanwege zijn verjaardag en Toos van der Palen-Bax.

maandag 2 oktober om 19.00 uur: Bidden van het rozenhoedje

m.mv het dameskoor.

zaterdag 7 oktober om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof

met medewerking van het dameskoor.

Maria Karsmakers-Maas namens het Leenderhof.
Willie Smeets-Willemsen namens het Leenderhof.
Nico Maas.
Mariet Maas-Thijssen.

zondag 8 oktober om 10.00 uur: hoogmis.

Ali van der Kruis-Versteeg en Theodorus van der kruis.
Cint Jutten en Miet Jutten-Meulendijks.
Hennie en Marietje van Weert-van Asten.
Ernstig zieken in de parochie.
Intenties in het intentieboek in de Mariakapel.

maandag 9 oktober om 19.00 uur: gelegenheid tot het bidden van het rozenhoedje,

m.m.v het mannenkoor.

Mededeling :
In de leeftijd van 97 jaar is overleden : Jan Louwers. Voor hem was de plechtige uitvaartdienst op 27 september in onze kerk en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof bij zijn echtgenote Nellie. Moge Jan zijn eeuwige rust vinden bij de Heer.