R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Leende

Overleden

In de leeftijd van 85 jaar is overleden Arie van der Palen. De uitvaartdienst heeft op 17 mei in onze kerk plaatsgevonden, met aansluitend de begrafenis op ons parochiekerkhof. Moge Arie nu rusten in Gods nabijheid.

Voor opgave van misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie maandag t/m vrijdag tussen 09.30 – 11.30 uur. Ook kunt u de misintentie op de envelop schrijven (= de naam van de persoon + datum waarop + kerk/Leenderhof)  en deze met de gevraagde  bijdrage in de deurbrievenbus van de pastorie doen.

Mededeling

De gebedsdienst op RTV Horizon zal dit jaar elke laatste zondag van de maand worden uitgezonden vanuit één van de kerken van de gemeente Heeze-Leende en Cranendonck.  Deze viering wil een teken van verbondenheid zijn met de zieke, oudere en kwetsbare parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Ons doel blijft om elkaar fysiek te ontmoeten in de kerk om samen het geloof te belijden en te voeden.  

zaterdag 21 mei om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Intenties van de bewoners.

 zaterdag 21 mei om 19.30 uur: Bedevaart Ommel

m.m.v. beide kerkkoren en begeleiding van het gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara .

Overleden ouders van Dijk-Smits en overleden familie.
Willem van Meijl.
Henrica van Mierlo-Duisters, Theodorus van Mierlo, zoon Peter en Anke van Mierlo-Smulders.
Voor de zieken in de parochie.

zondag 22 mei om 10.00 uur: hoogmis.

Antonetta Rutten-Lijten als jaargetijde en Gèrard Rutten.
Overleden leden van de familie Spoorenberg.
Overleden leden van de familie Corbey.
Intentie voor Gerie Appelman-Bakker.
Overleden ouders Kuijpers-de Werdt en kinderen Henk en Nellie.
Johannes Janssen en Alda van de Laar.

woensdag 25 mei om 16.30 uur: viering van Hemelvaart in het Leenderhof.

Nico van Gennip.

donderdag 26 mei : Hemelvaartsdag : om 10.00 uur hoogmis.

Melchior Hendriks vanwege zijn sterfdag en Janus Seijkens.
Em.-pastoor A van Loon.
Overleden familie Kuijpers-Rutten en overleden kinderen.
Uit dankbaarheid b.g.v. gouden huwelijksfeest.
Frans Maas.
Familie Schenkels.
Familie Maas.
Familie Verduijn.

vrijdag 27 mei om 11.00 uur: eucharistieviering t.g.v. 60-jarig huwelijk van Siem en Leen Liebregts–van Kuijk.

zaterdag 28 mei om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

intenties van de aanwezigen.

zondag 29 mei om 10.00 uur: plechtige eucharistieviering n.a.v. 125-jarig bestaan van de ZLTO
en met medewerking van beide koren.

Intentie uit dankbaarheid.
Adriaan van Hooff en overleden familie van Hooff-Swinkels.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Catharina Hendrika Hulsen, Petrus Jacobus van der Palen en overleden kinderen.
Lieve Smits en em.-pastoor A. van Loon namens het dameskoor.