R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

overleden:

Op 17 juli 2024 is overleden Dhr. Jan Schilders , geboren op 26 augustus 1953. Voor hem is op donderdag 25 juli a.s. om 10.30 uur de plechtige uitvaartdienst in de St. Martinuskerk te Heeze waarna crematie.

Op 20 juli 2024 is overleden Dhr. Piet Langendonk, geboren op 12 januari 1939. Voor hem is op zaterdag  27 juli a.s. om 11.00 uur de plechtige uitvaartdienst in de St.Martinuskerk te Heeze waarna crematie.

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 19 juli : 18.45 uur Rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: Marly Jiminez.  

Zaterdag 20 juli: vooravond van de 16e zondag door het kerkelijk jaar, 19.00 uur H. Mis

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, Marly Jiminez.

Zondag 21 juli: 16e zondag door het kerkelijk jaar, 11.00 uur H. Mis;

Misintenties: Marly Jiminez, Nel van Bree-Maas, Wim Scheepers.    

Donderdag 25 juli, H. apostel Jakobus: 17.00 uur H. Mis in woonzorgcentrum Nicasius.

Vrijdag 26 juli, H.H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria: 18.45 uur Rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis.

 

Misintenties: Marly Jiminez.  

Zaterdag 27 juli, H. Titus Brandsma: vooravond van de 17e zondag door het kerkelijk jaar, 19.00 uur H. Mis

 

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, Marly Jiminez, Riek Thijs – Thijs.

Zondag 28 juli: 17e zondag door het kerkelijk jaar, 11.00 uur H. Mis;

 

Misintenties: Marly Jiminez, Bert Houbraken, Gon Houbraken – van Zon en hun zoon Gerard.