R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Zaterdag 16 september, 19.00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: Tinus en Siska v.d. Kruis – van de Paal en zoon Tiny, Riek Thijs – Thijs.

Zondag 17 september, 11.00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: W. Michiels - Jeurissen, Sjaan Schenkels - van Oers, Piet van de Burgt en overleden familieleden.

Donderdag 21 september, Feest H. Mattheus, apostel en evangelist, 17.00 uur Eucharistieviering in woonzorgcentrum Nicasius.

Vrijdag 22 september, 19.00 uur géén Eucharistieviering,

Zaterdag 23 september, 19.00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: Voor de vrede in de wereld

Zondag 24 september, 11.00 uur Eucharistieviering, 

Misintenties: Voor de vrede in de wereld