R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

op 2 mei 2021  is overleden Dhr. Huub van Hout , geboren op 12 oktober 1936.
Voor hem is op zaterdag 8 mei  a.s. om 10.30 uur in besloten kring de uitvaartdienst in de St.Martinuskerk te Heeze, waarna begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Heeze.

Misintenties

De kosten zijn € 12,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 30 april 18.00 uur kruisweg en aansluitende de eucharistieviering.

Zaterdag 1 mei 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Maria van Werde;

Zondag 2 mei 11.00 uur Eucharistieviering 5de zondag van Pasen,

Intenties: Ria Welten; Gerrit en Wil van de Paal-van Werde; W. Michiels-Jeurissen; Familie Van Ganzenwinkel-Terneusen en Tinie Smits; Ton Vermeulen; Harrie van de Paal (van de Rul); Wies Bollen;

Donderdag 6 mei 20.00 uur eucharistieviering aansluitende aanbidding van het allerheiligste sacrament tot 21.30 uur

Vrijdag 7 mei 18.00 uur kruisweg en aansluitende de eucharistieviering.

Zaterdag 8 mei 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Jan en Jo Bakermans-van Werde; Overleden familieleden Bakermans en van Werde; Harry van Werde;

Zondag 9 mei 11.00 uur Eucharistieviering 6de zondag van Pasen,

Intenties:  Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Jan en Jo Bakermans-van Werde; Overleden familieleden Bakermans en Van Werde;

Donderdag 13 mei 11.00 uur eucharistieviering Hemelvaartsdag,

Intenties: Mien en Frans van Lierop-van Bree en zoon John;