R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Donderdag 11 april, H. Stanislaus, bisschop en martelaar: 17.00 uur Eucharistieviering in woonzorgcentrum Nicasius;

Vrijdag 12 april: 18.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste; 19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 13 april, vooravond van de 3e zondag van Pasen: 19.00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: Voor de vrede in de wereld; om Katholieke gezinnen; Sjaan en Gerard van Hees;

Zondag 14 april, 3e zondag van Pasen: 11.00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: voor de dopeling: Leylani de Hoon; om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;

Donderdag 18 april: 17.00 uur Eucharistieviering in woonzorgcentrum Nicasius;

Vrijdag 19 april: 18.30 uur Aanbidding van het Allerheiligste; 19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 20 april: 09.30 uur Eucharistieviering ter ere van de patroon van het gilde van St. Joris,

Misintenties: voor de leden en overleden leden van het gilde van St. Joris; voor Adriaan van Lierop 60 jaar begunstiger, voor Gerard Scheepers 60 jaar begunstiger.

Vooravond van de 4e zondag van Pasen: 19.00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: Uit dankbaarheid vanwege een gouden huwelijksjubileum; Marinus Welten; Tinus en Siska van de Kruis – van de Paal en zoon Tiny; Wim van de Paal vanwege zijn verjaardag.

Zondag 21 april, 4e zondag van Pasen: 11.00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: Uit dankbaarheid voor een gouden huwelijksjubileum; Riek Thijs – Thijs; Frans en Anna van Horrik – Leenen en hun kinderen Piet, Will, Elly en Frans; Roos Daemen – van Oosterum;