R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

overleden:

Op 21 maart 2023 is overleden Mevrouw Annie Jansen, geboren op 19 augustus 1921
Voor haar is op maandag 27 maart a.s. om 14.00 uur de uitvaartdienst in de St.Martinuskerk te Heeze waarna crematie.

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 24 maart, 19.00 uur eucharistieviering.

Zaterdag 25 maart 19.00 uur eucharistieviering.

misintenties; Riek Thijs - Thijs; Wim van de Paal

Zondag 26 maart 4de zondag Veertigdagentijd 11.00 uur eucharistieviering.

misintentie: Lou Verberne en Marijke Verberne - Teunissen; Jan Brouwers

Donderdag 30 maart, 17.00 uur Eucharistieviering in het verzorgingstehuis Nicasius, iedereen is welkom.

Vrijdag 31 maart, 19.00 uur Eucharistieviering, aansluitend aanbidding.

Zaterdag 1 april 19.00 uur eucharistieviering. zegening van de palmtakjes

misintenties; Wilhelmina Welten - van Bree

Zondag 2 april, Palmzondag 11.00 uur eucharistieviering.

misintentie: Jan Arendsen en zijn zoon John; Fried Cuijten

Donderdag 6 april, Witte Donderdag

17.00 uur Eucharistieviering in het verzorgingstehuis Nicasius, iedereen is welkom.

19.00 uur Eucharistieviering met aansluitend aanbidding.

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg