R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Overleden:

Op 16 november 2022 is overleden Mevrouw M.van der Heijden- van den Einde, geboren op 30 juli 1933.
Voor haar is op dinsdag 22 november a.s. om 10.30 uur de plechtige uitvaartdienst in de St. Martinuskerk te Heeze waarna crematie in Veldhoven

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 25 november 17.00 uur Eucharistieviering met aansluitend kruisweg bidden

Zaterdag 26 november 19.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 27 november 1ste zondag van de Advent, 11.00 Eucharistie viering,

intenties: Nelly van Galen – Linders; Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Frans van Horrik; Riek Thijs – Thijs; Overleden ouders van Kememade – van Lierop; Godfried en Roland Smet en alle overleden familieleden; Bidden we één moment voor de dingen die leven in ons eigen hart.

Donderdag 1 december Eucharistieviering met aansluitend aanbidding

Vrijdag 2 december Eucharistieviering met aansluitend kruisweg bidden

Zaterdag 3 december 19.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 4 december 2ste zondag van de Advent, 11.00 Eucharistie viering,

Donderdag 8 december Eucharistieviering met aansluitend aanbidding

Vrijdag 9 december Eucharistieviering met aansluitend kruisweg bidden