R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

overleden

Op 25 november 2021 is overleden Dhr. Ad Kuijten, geboren op 7 november 1932.
Voor hem is op woensdag 1 december 2021 om 10.30 uur de plechtige uitvaartdienst in de St. Martinuskerk  te Heeze, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Misintenties

De kosten zijn € 12,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 26 november, 18.15 uur kruisweg en aansluitende de eucharistieviering.

Zaterdag 27 november, 19:00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: Frank Kox; Riek Thijs;

Zondag 28 november, 1ste zondag van de Advent, 11.00 uur Eucharistieviering, 

Misintenties: Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Frans en Diny van Meyl, dochter Ineke en kleinzoon Joris; Ellen van Ettro-Claassen; Godfried en Roland Smet en overleden familieleden.

Donderdag 2 december, 20.00 uur Eucharistieviering en aansluitend aanbidding tot 21.30 uur.

Vrijdag 3 december, 18.15 uur kruisweg en aansluitende de eucharistieviering.

Zaterdag 4 december, 19:00 uur Eucharistieviering.

misintenties: Jan en Jo Bakermans-van Werde; Overleden familieleden Bakermans en Van Werde;

Zondag 5 deceember, 2ste zondag van de Advent, 11.00 uur Eucharistieviering, 

misintenties: Familie van Ganzewinkel-Terneusen en Tinie Smits; Wies Bollen; Huub en Bep van Hout-Verhoeven; Jan Arendsen en zoon John; overleden ouders Essing-Peters

Donderdag 9 december, 20.00 uur Eucharistieviering en aansluitend aanbidding tot 21.30 uur.

Vrijdag 10 december, 18.15 uur kruisweg en aansluitende de eucharistieviering.