R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

HH. Maria en Brigidakerk

Misintenties:

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of via de mail. Betalen kan doormiddel van een envelop af geven op de pastorie of geld over maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop.
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: ten name van, ter gelegenheid van.. toch opgeven telefonisch aan de pastorie.

Online collecte betalen kan door over de maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met 

Zondag 26 maart 2023, 5de zondag van de Veertigdagentijd 09.30 uur eucharistieviering

m.m.v. gregoriaanskoor

misintentie: Rool Dupont; Albert Hellings

Zondag 1 april 2023, Palmzondag 09.30 uur eucharistieviering

m.m.v. gemengd koor,

misintenties, Piet van Gastel vanwege zijn verjaardag

vrijdag 7 april Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg

zaterdag 8 april, 19.00 uur Paaswake (speciaal voor kinderen)

m.m.v. Sing it Out

Zondag 9 april 2023, Eerste Paasdag 09.30 uur eucharistieviering

m.m.v. het gemengdkoor

misintenties: Jan en Cato Vos-van Laarhoven; Claartje Feijen-Schiks; Catrien Thijssen-Gras; Maria Scheerder-Leensen; Joop de Ruijter