R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

HH. Maria en Brigidakerk

Misintenties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam.

Online collecte betalen kan door over de maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding collecte HH. Maria en Brigidakerk.

Zondag 2 mei, 5e zondag van Pasen, 09.30 uur Eucharistieviering,

intenties: Familie van Bree- van Hoof.

Zondag 9 mei, 6e zondag van Pasen, 09.30 uur Eucharistieviering,

intenties: Maria van Gastel en overleden familie van Gastel; Maria Scheerder- Leensen; Jan de Rijk; Albert Hellings.