R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

H. Brigida

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of via de mail. Betalen kan doormiddel van een envelop af geven op de pastorie of geld over maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop.
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: ten name van, ter gelegenheid van.. toch opgeven telefonisch aan de pastorie.

Online collecte betalen kan door over de maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding collecte H. Brigidakerk.

Voor de kerkbijdage kunt u overmaken op: NL06 RABO 0115 9019 49.

Alle vieringen zijn te volgen via de link; Live de dienst volgen

Vrijdag 20 mei, 18.30 uur vesper/avond gebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 21 mei, 19.00 uur eucharistieviering

Misintentie: overleden ouders Thijs- van Esch

Zondag 22 mei, 6de zondag van Pasen, 11.00 uur eucharistieviering Communieviering

Misintenties: Mien Donkers- van Gerwen; Familie van Hoek- Verhoeven en zonen Jos, Jan en Willie

Maandag 23 mei, 12.30 uur Eucharistieviering.

Dinsdag 24 mei, 18.30uur vesper/avond gebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.

Woensdag 25 mei, 12.30 uur Eucharistieviering. aansluitend uistelling van het Allerheiligste sacrament tot 14.00 uur.

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag 11.00 uur Eucharistieviering. m.v.m. het G.M.C.

Vrijdag 27 mei, 18.30 uur vesper/avond gebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 28 mei, 19.00 uur eucharistieviering

Zondag 29 mei, 7de zondag van Pasen, 11.00 uur eucharistieviering

Misintenties: Mevr. Jeanne Beckers; Overleden ouders van Leeuwen-Van de Veerdonk en dochter Hetty; Geert Pothuizen vanwege de verjaardag

Maandag 30 mei, 12.30 uur Eucharistieviering.

Dinsdag 31 mei, 18.30uur vesper/avond gebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.

Woensdag 1 juni, 12.30 uur Eucharistieviering. aansluitend uistelling van het Allerheiligste sacrament tot 14.00 uur.

Donderdag 2 juni, 18.30 uur vesper/avond gebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.

Vrijdag 3 juni, 18.30 uur vesper/avond gebed onder uitstelling van het Allerheiligste sacrament.

19.00 uur Eucharistieviering.