R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Monument van de 3 congregaties

Voor het kerkgebouw in Sterksel staat het monument van de 3 congregaties, vervaardigd door de Belgische kunstenaar Eric Vanmechelen. B.g.v. het 75-jarig bestaan van de kerk heeft mgr. A. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch, op 18 mei 2003 dit gedenkteken ingezegend in aanwezigheid van vele parochianen én van de Muziekvereniging De Heerlijkheid.
Het monument is een teken van de verbondenheid van de Sterkselse gemeenschap met de drie congregaties die een korte of langere periode van de 20e eeuw in Sterksel gewoond, gewerkt en geleefd hebben. De beelden stellen voor:

* De Witte Paters, missionarissen van Afrika, docenten van het klein seminarie in Sterksel (1926-1965) én vele jaren pastoor van de parochie;

* Broeders van de Heilige Joseph uit Heerlen, oprichters en beheerders van Huize Providentia en verzorgers van epileptische patiënten (1920-1991);

* Witte Zusters van O.L.Vrouw van Afrika, voornamelijk rustende zusters die gedurende lange tijd in Afrika gewoond en gewerkt hadden (1950-1998).