R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Rondgang H. Lucia kerk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Heilige Anna
2. Beeld van de heilige Scholastica
3. Heilige Lucia patrones van de kerk
4. Maria Immaculata
5. Beeld van het H.Hart van Jezus
6. Beeld van het H.Hart van Maria
7. Beeld van de H.Severus
8. Altaartafel, ambo, credenstafel en hoogaltaar
9. Tabernakel
10. Allegoriebeelden
11. Godslamp
12. Kruisbeeld met corpus
13. Gebrandschilderd raam van de H. Lucia
met de H. Maria en St. Jozef

14. Gebrandschilderd raam apostel Petrus
15. Gebrandschilderd raam apostel Paulus
16. Balustrade koor
17. Schilderij Ecce Homo
18. Doopvont
19. Orgel
20. Beeld van de H. Theresia van Lisieux
21. Kruisweg
22. Beeld heilige Franciscus van Assisi
23. Beeld heilige Hart van Christus
24. Beeld heilige Jozef
25. Beeld heilige Antonius van Padua
26. Maria-altaar
27. Beeld Maria met Jezus

Ramen:

A. De heilige Agnes
B. De heilige Joharmes de Doper
C. De evangelist Johannes
D. De heilige Margaretha Maria Alacoque
E. Vrouw Am Taïci
F. De heilige Elisabeth van Thüringen
G. De heilige Catharina van Alexandrië
H. De heilige Lidwina van Schiedam
I. De heilige Leonardus van Veghel
J. De heilige Sebastiaan
K. De heilige Vincentius aPaulo
L. De heilige Isidorus
M. De heilige Willibrodus
N. Jesaja
O. Jeremia
P. De heilige Tarcisius