R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Orgel

Onze kerk bezit een Loretorgel, dat in 1863 is geplaatst en ingespeeld door eerw. Heer Kluitmans. De orgelmaker is de Belgische François Bernard Loret. In het Memorieboek van de parochie staat te lezen: "In het jaar 1863 is in de maand September het orgel geplaatst en (als) ingewijd door eene plechtige Mis welke werdt opgedragen door den Hoogw. Heer P. Kemps, terwijl het orgel voor het eerst werdt bespeeld door den Eerw. Heer Kluitmans, professor der muziek in 't Klein seminarie te Herlaar (St. Michielsgestel). Het feest eindigde met eenen maaltijd gegeven aan de f(am)ille Kemps, donateurs van het orgel."

Het orgelDe orgelmakers Loret hebben in de jaren 1840 tot 1880 ongeveer 50 orgels in Nederland geplaatst. Daarvan zijn er nog ongeveer 20 exemplaren bewaard gebleven, waarvan dus ook het orgel in onze kerk. Voor meer informatie over de Loretorgels verwijzen we naar het boek “De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland. Een uitgave van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie, Veldhoven 2011. U vindt hierover meer informatie door te klikken op de website van de Brabantse Orgelfederatie: http://www.brabantorgel.nl

Op 23 mei 1992 werd het Loretorgel in onze kerk weer in gebruik genomen na de algehele restauratie van 1987 t/m 1992. Meer informatie hierover is te vinden in een handig boekje (zie afbeelding hiernaast) dat voor € 3,-- te verkrijgen is op het parochiesecretariaat van de parochie (e-mail: parochie.leende@kpnmail.nl


Er zijn ook orgelconcerten in onze kerk gegeven, zoals op 14 september 2008 en 23 augustus 2009. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij dhr. Frans Simkens van het kerkbestuur.

Op 1 september 2013 hebben we in een feestelijk eucharistieviering stilgestaan bij het 150-jarig bestaan van ons Loretorgel. Een projectkoor, bestaande uit 35 zangers uit Leende, Heeze, Maarheeze en Valkenswaard, heeft onder leiding van dhr. Peter van Moorsel en organist Jeroen Follon de driestemmige mis gezongen van Don Perosi. Deze voor koorzangers bekende mis doet ons denken aan vroegere tijden, toen ons mannenkoor jaarlijks deze mis zong op Nieuwjaarsdag én op Kermiszondag. Op dit jubileumfeest zijn de parochianen van Leende, maar ook van buiten onze parochie, in grote getale naar de kerk gekomen én volgens de reacties hebben ze allen genoten van de prachtige zang in deze monumentale kerk. Lovende reacties hebben ons bereikt.  Proficiat koorzangers voor deze samenwerking en betrokkenheid.


Wilt u verdere informatie over het orgel in onze kerk dan kunt u ook op
Loret Orgel Sint Petrus' Banden kerk klikken en dan in de linker kolom Leende op Leende te klikken.