R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Historie Leende

De Leendenaren – katholiek of niet - zijn trots op "hun" monumentale kerk met imposante toren. Deze middeleeuwse kerk is laatgotisch en wordt door kenners beschouwd als een van de fraaiste in de wijde omtrek. De appelvormige bol op de torenspits wordt wel vergeleken met een varkensblaas of peer. De "Leendse Blaos" is tot in de verre omtrek bekend. De carnavalsvereniging heet niet voor niets "De Lindse Blaos".

De bouw van de Laatgotische kerk is waarschijnlijk in 1474 voltooid. Bij verbouwingswerkzaamheden omstreeks 1940 is een steen gevonden (later zoekgeraakt) waarop stond "afgewerckt 1474". In 1974 (het Torenjaar) is het 5e eeuwfeest van de kerk in elke geval uitgebreid gevierd. Veel speurwerk naar de historie liet vele vragen echter onbeantwoord. Vragen als: hoe is het mogelijk dat het kleine Leende (Leende telde rond 1521 slechts zo'n 700 tot 8oo inwoners) deze stijlvolle en monumentale kerk heeft kunnen bouwen? Wie is de opdrachtgever? Wie de financier(s)? Wie de bouwmeester? Enz. enz.

Er zijn redenen om aan te nemen dat het koor uit omstreeks 14oo het oudste deel is van de kerk. Het is mogelijk afkomstig van een kerkje dat dateert uit de 14e eeuw. Ten westen van dat koor is de toren gebouwd, met daaraan vast het middenschip en het koor. De kerk ligt daardoor in de zogeheten "heilige unie", d.w.z. met het priesterkoor naar het oosten.

De toren is gebouwd in Laatgotische stijl. Meer specifiek spreekt men wel van de Kempische gotiek, gekenmerkt door de gebruikte materialen, de vorm en de statige soberheid. Het torengedeelte van baksteen is 38,5 meter hoog en verdeeld in vier geledingen, die telkens geaccentueerd worden door lijsten van natuursteen.

Er bestaat een prachtig geïllustreerd wetenschappelijk boek: De Geheimen van een Middeleeuws Gebouw, te verkrijgen op het parochiesecretariaat. Voor meer informatie over dit boek kunt u terecht op de website: www.detorenvanleende.nl