R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Rondgang St. Martinus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Heilige Anna, moeder van Maria
2. Anna te Drieën
3. H.Carolus Borromeus (1538-1584)bisschop Milaan
4. H. Alphonsus Ligori (1696-1787)Moeder van smarten
5. H.Lucia (283-304)martelares Beeld met zwaard door de keel
6. H. Barbara (± 206) martelares. Beeld met toren
7. Piëta. Maria met Jezus na afname van het kruis
8. St. Jan Evangelist
9. St. Jan Den Doper
10. St.Martinus te paard met bedelaar (315-395)
11. St. Job
12. St. Antonius van Padua
13. H. Hart van Jezus
14. H. Maagd Maria
15. H. Jozef
16. Kruiswegstaties
17. Ramen van apostelen en boven in priesterkoor H.Nicasius,
Leonardus van Veghel en H.Martinus

18. Twee identieke biechtstoelen
19. H. Nicasius met tiara, evangelieboek en vlam
20. Kruisgroep achter in kerk onder koorballustrade
21. Altaar
22. Doopvont
23. Oud hoofdaltaar thans Sacramentsaltaar