R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Historie Heeze

De Martinus kerk

De eerste steen voor dit gebouw werd gelegd op 6 augustus 1932. De architect was H.W. Valk uit 's-Hertogenbosch. Op 1 september 1933 kon de kerk in gebruik worden genomen en op 18 september 1933 had de kerkwijding plaats door Mgr. A.F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch.

De kerk is een interessant en zeer sfeervol bouwwerk, opgetrokken uit handgevormde steen in vroeggotische stijl uit de twaalfde eeuw. De toren heeft een grondoppervlak van 10 bij 8 meter; de hoogte is 42 meter. Bij het binnenkomen valt aanstonds de grote ruimte op van het schip en ook de vorm. Deze is namelijk bijna een vierkant. Vanaf de scheiding van het priesterkoor en het middenschip tot aan de laatste kolom is de lengte 27,5 meter en de breedte bedraagt 26 meter. Opvallend is ook de constructie van de gewelven. Wat de steunpunten betreft wist de architect zich te beperken tot maar 4 kolommen in de hele ruimte. Hierdoor zijn er maar zeer weinig plaatsen (van de bijna 800) van waaruit men de viering op het priesterkoor niet kan zien.

In 1969 werd het oorspronkelijke hoofdaltaar naar achter op het priesterkoor geplaatst en dit doet nu dienst als sacramentsaltaar. Tegelijk werd een nieuw altaar geplaatst van de hand van Bob Anink, die ook later de bijpassende lezenaar ontwierp.

Vóór de huidige kerk stonden in Heeze:
1. de middeleeuwse kerk: deze stond meer richting Leende in de buurtschap die nu Kerkhof heet. In de reformatie ging deze kerk over naar de protestanten die de kerk te groot vonden en daarom kerkten in de Antoniuskapel aan de Kapelstraat tegenover de laan naar het kasteel. Op deze plaats staat nu nog de kerk van de Protestantse kerkgemeenschap. De middeleeuwse kerk raakte in verval en nu resten alleen nog de fundamenten op de protestantse begraafplaats aan de Kerkhof.

2. Nadat de katholieken van Heeze na de reformatie decennia lang hun godsdienstige plichten vervulden in een kapel onder Nederweert, kon men toen het klimaat wat milder werd een schuurkerk bouwen aan de huidige Emmerikstraat.

3. Toen in de negentiende eeuw de katholieken de vrijheid van godsdienst herkregen bouwde men een kerk in zgn waterstaatsstijl in de buurt van de huidige
kerk. Toen deze kerk in het begin van de twintigste eeuw te klein werd, bouwde men de huidige kerk. In onze kerk zijn nog veel voorwerpen te vinden uit de voorafgaande eeuwen, uit de kerken die aan de huidige zijn voorafgegaan.
Zoals :
* gebrandschilderde ramen met afbeeldingen uit de vorige kerk die de twaalf apostelen voorstellen.
* beeld van "Sint Anna te drieën"en een Piëta.

Eeuwenlang werd in de kerk van Heeze St. Job vereerd als 'Bijzondere patroon voor "alle bedrukte herten". Het middeleeuwse beeld van Job werd een twintigtal
jaren geleden uit de kerk gestolen. Hoewel de bedevaarten verdwenen zijn, branden er nog iedere dag kaarsjes bij de replica van het oude beeld om de voorspraak van St. Job in te roepen. De meeste kaarsjes worden in onze kerk ontstoken bij het beeld van de Moeder Gods achter in de kerk. Ook door de dag lopen hier met de regelmaat mensen binnen om even te bidden.