R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Kerkbijdrage Heeze

Beste Parochiaan,

Al weer enkele jaren zijn de parochies te Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel, gefuseerd in de nieuwe R.K. Parochie Heilige Nicasius, onder leiding van pastoor Sjef van der Maazen.

Veel parochianen leveren als vrijwilliger hun diensten aan één van de zes kerken binnen onze parochie.
Elke kerk heeft een eigen Kerngroep welke zorg draagt voor de uitvoering c.q. ondersteuning van het dagelijkse reilen en zeilen in en rond de kerk/geloofsgemeenschap.
De inzet en betrokkenheid van deze vele vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd en is noodzakelijk om ”Samen één” parochie te vormen.

Samen, alle vrijwilligers, kerkbezoekers, leden van het pastoraat zijn verantwoordelijk voor de eigen geloofsgemeenschap, binnen die ene Heilige Nicasius parochie.
Allen, samen verantwoordelijk voor het draaiend houden van onze kerken en geloofsgemeenschappen! Eerst verantwoordelijke voor het pastoraat in onze parochie is pastoor Sjef van der Maazen. Hij wordt daarbij ondersteund door diaken Henri van Leuken in Geldrop, kapelaan Hans van der Donk in in Heeze en priester- assistent Wim van Meijl in Leende en Sterksel.

Zoals u weet ontvangt een parochie geen subsidies, daarom blijft uw financiële bijdrage van essentieel belang!

Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdrage geven. Hiervoor onze hartelijke dank.

“Maar hoe gaat de grote parochie nu om met mijn bijdragen?” ... zult u zich afvragen.
Het antwoord is simpel: hoewel de financiën centraal worden verwerkt, zijn de lokaal per kerk geïnde gelden van sterke invloed op de budgetten welke aan de lokale kerkgemeenschappen worden toegekend.

Daarom wil de parochie Heilige Nicasius, ook dit jaar, op uw vrijgevigheid een beroep doen en vragen om uw financiële bijdrage voor de instandhouding van de kerk en de geloofsgemeenschappen. Met de inzet van de vele vrijwilligers en uw financiële steun is de kerk in balans.

tasje

Wanneer u voor uw jaarlijkse bijdrage al ooit een machtiging aan uw bank of aan het parochiebestuur hebt gegeven, behoeft u verder niets te doen.
Alleen als u mocht besluiten uw financiële bijdrage te willen verhogen, of als u voor het eerst een financiële bijdrage wilt gaan geven, stellen wij het op prijs als u dan gebruik zou willen maken van het SPA machtigingsformulier. 
U kunt daarbij kiezen voor een doorlopende machtiging of een eenmalige machtiging aan één van de kerken.

U kunt het ingevulde formulier aan ons terugsturen of zelf in de brievenbus doen bij een van de pastorieën.
Namens de R.K. Parochie Heilige Nicasius, alvast hartelijk dank! 

Rekening nummer van uw kerk:

NL13 RABO 0120 3055 26