R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Sterksel

Ook de toediening van het sacrament van het vormsel vindt om het jaar in Sterksel plaats, dus groep 7 en 8 samen. De parochie neemt hierbij het initiatief om de ouders van de mogelijke vormelingen aan te schrijven en uit te nodigen voor de informatieavond. Er vinden twee informatieavonden plaats. In het gesprek wordt de betrokkenheid van de ouders sterk beklemtoond. Onder leiding van de pastoor en met de hulp van twee contactouders zal de voorbereiding plaatsvinden. Er bestaat een eigen vormselproject dat op school door de pastoor wordt gegeven. Daarnaast is er een sociale en religieuze activiteit, waarbij alle vormelingen betrokken worden. Naast een presentatieviering in de kerk vindt ook de vormselviering in de kerk in Sterksel plaats.

Voor meer informatie kunt u terecht op tel. 040-2061215 of via het e-mailadres: sterksel@parochienicasius.nl