R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Huwelijk Mierlo

Aanmelden

Wie in de H.Luciakerk wil gaan trouwen, kan zich aanmelden op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur bereikbaar.
De datum wordt ingeschreven in de parochie-agenda. Het a.s. bruidspaar krijgt een bezoek van diaken H. van Leuken. Pas na dit gesprek zal er een definitieve afspraak gemaakt worden voor het huwelijk.
Trouwen voor de kerk doe je in principe in de parochie waartoe je behoort. Woon je niet in Mierlo, maar wil je toch in Mierlo trouwen, dan is het noodzakelijk dat je minstens een duidelijke band hebt met Mierlo. Als je hierover twijfelt kun je contact opnemen met diaken H. van Leuken.

Voorbereidingen op het huwelijk

Aan de huwelijksviering gaat allereerst een gezamenlijke voorbereiding vooraf. Deze huwelijksvoorbereiding bestaat uit een drietal avonden van 20.00 uur tot 22.00 uur en vindt plaats ongeveer twee maanden voorafgaande aan de maand van het huwelijk. Daarvoor komt nog een aparte uitnodiging.
In onze parochie hebben wij gekozen voor een gezamenlijke voorbereiding op het kerkelijk huwelijk. Het is voor ons vanzelfsprekend dat deze voorbereiding niet vrijblijvend is. Tijdens deze bijeenkomsten wordt vooral inhoudelijk ingegaan op de betekenis van het huwelijk.
Praktische zaken rond de huwelijksviering komen niet op deze avonden aan de orde. Die komen aan bod in het gesprek met de pastor of diaken die assisteert bij het huwelijk. Dat is het tweede onderdeel van de voorbereidingen.

1. Gezamenlijke huwelijksvoorbereiding
De gezamenlijke huwelijksvoorbereiding bestaat uit drie avonden.

De eerste avond.
Deze avond staat in het teken van de kennismaking met elkaar en met het echtpaar dat deze avonden zal begeleiden.
We proberen te luisteren naar wat de ander zegt, naar wat hij of zij echt wil zeggen. Door met open oog en oor de ander tegemoet te treden kun je tot ontmoeting komen met je partner en met elkaar.
De tweede avond.
Deze bijeenkomst gaat het over relaties. In een relatie moet je in de ander geloven. Wat verwacht je van die ander en wat verwacht die ander van jou? Welke verwachtingen hebben jullie van jullie huwelijk?
De derde avond.
Nu gaan we het hebben over trouwen voor de kerk. Het kerkelijk huwelijk is een sacrament. Wat betekent dat nu precies? Waarom trouwen mensen tegenwoordig voor de kerk? En wat is jullie antwoord op deze vraag?
Uiteindelijk vindt jullie kerkelijk huwelijk plaats binnen de parochie. Het is een gebeuren binnen de geloofsgemeenschap. De vraag is dan ook wat de kerk voor je betekent, maar ook wat jezelf voor de kerk betekent.

De gastechtparen
De huwelijksvoorbereiding in wordt begeleid door een aantal gastechtparen, die daarvoor een speciale cursus hebben gevolgd. Het zijn gehuwde mannen en vrouwen, die niet model willen staan voor het beeld van het ideale huwelijk. Zij spreken vanuit hun eigen ervaringswereld en willen op basis van gelijkwaardigheid praten met de a.s. bruidsparen. Zij treden niet op als mensen die alles beter weten en die de wijsheid in pacht hebben. Zij proberen alleen het gesprek in goede banen te leiden.
Bij het gesprek heeft iedereen het recht op zijn eigen mening en mag alles worden gezegd. Alles wat er tijdens de avonden wordt besproken blijft binnen de groep.

2. Voorbereiding met de priester / diaken.
Naast de bijeenkomsten huwelijksvoorbereiding komt U ook nog enkele keren bij de priester/diaken. Met hem worden de officiële huwelijksformulieren ingevuld, wordt de inhoud van de huwelijksviering besproken en ga je alvast even in de kerk kijken.
Het is van belang dat het jullie eigen viering wordt.

Praktisch

Priester of diaken
Zij maken hiervoor zelf een verdeling. Deze verdeling is meestal enkele maanden voor het huwelijk bekend op de pastorie.
Als een priester assisteert bij de huwelijksviering kan er sprake zijn van een Eucharistie-viering of een Gebedsdienst. Wanneer een diaken assisteert zal de huwelijkssluiting altijd plaatsvinden in de vorm van een Gebedsdienst, al dan niet met communie-uitreiking. Mocht je daarover nadere informatie willen of vragen hebben, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de diaken H. van Leuken.

Muziek
Voor de viering dien je zelf te zorgen voor een organist of een koor. Ook een andere muziekgroep is welkom; bedenk echter wel dat het om een kerkelijke viering gaat en dat de muziek en de teksten daarop afgestemd dienen te zijn. Muziekgroepjes of koren die voor de huwelijksviering willen repeteren in de kerk vragen we tijdig contact te leggen met de betreffende kerk.
Het gebruik van CD’ komt de viering niet ten goede en is daarom niet gewenst.

Bloemen
Voor bloemversiering wordt gezorgd door de siergroep bij elk van de kerken. Wil je hier zelf op een of andere manier vorm aan geven, dan altijd in overleg met de betreffende siergroep.

Rijst strooien
Het is niet toegestaan om te strooien met rijst, bloemen of confetti binnen of buiten het kerkgebouw. De kerk wordt immers schoongehouden door een groep vrijwilligers en het is een hele klus om het strooigoed te verwijderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat u dit doorgeeft aan uw ceremoniemeester/familie, zodat zij op de hoogte zijn. Mocht er toch gestrooid worden, dan zijn wij genoodzaakt om het bruidspaar €75,- in rekening te brengen voor de schoonmaakkosten.

Kosten
De kosten voor een huwelijksviering bedragen (tarieven). Het is de bedoeling dat deze kosten vóór de huwelijksdatum zijn voldaan op banknummer: 11.59.01.450 t.n.v. Parochie H. Nicasius, Geldrop onder vermelding van “Huwelijksviering” en jullie namen.

Bestanden

Handleiding voor het maken van een boekje voor de huwelijksviering

Huwelijksboekje maken - orde eucharistie

Huwelijksboekje maken - orde communiedienst

Huwelijksboekje maken - orde gebedsdienst

Teksten voor een huwelijksviering