R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Leende

Ouders van kinderen, die in groep 8 zitten én gedoopt zijn, ontvangen in de maand oktober een uitnodiging van de parochie voor de eerste informatieavond in oktober of november. Vooraf zal de pastoor een kort bezoek brengen aan de leerlingen in groep 8 en hun uitleggen wat het vormsel betekent.
Op die eerste informatieavond wordt met elkaar overlegd wat geloofsopvoeding betekent én wat de betekenis is van het vormsel. De betrokkenheid van de ouders bij het vormselproject wordt benadrukt. Aan de hand van een activiteitenblad kunnen ze aanduiden op welk terrein zij hun medewerking verlenen.
Tijdens de tweede informatieavond, midden januari, wordt aan de ouders het gekozen vormselproject uitgelegd én de werkwijze ervan. Tevens worden de ouders in concrete werkgroepen ingedeeld, die zich gaan bezighouden met

1. het onderricht op school : de zes lessen worden door de pastoor op school gegeven.vormsel
2. de liturgische vieringen: de presentatieviering én de vormselviering.
3. de sociale activiteit: deelname aan Power of Fire of andere activiteit.
4. de eindejaarsviering: de afsluiting van het vormselproject in de pastorie

De betrokkenheid van de ouders bij de voorbereiding op de vormselviering komt ook duidelijk tot uitdrukking in het thema dat voor de presentatieviering wordt gekozen. Het gaat om gevormd worden met de goede Geest. Dat betekent concreet: een gave én een opgave.

De werkgroep voor de vormselvoorbereiding bestaat uit enkele moeders die het hele project begeleiden. Zij zorgen voor de praktische regelingen. Een goede communicatie tussen de ouders en de werkgroep is onontbeerlijk.

De contactpersoon van de werkgroep is Suzanne Dereumaux.

De bisschop of zijn plaatsvervanger komt naar de parochie om het sacrament van het vormsel toe te dienen. De vormseldatum wordt tijdig bekend gemaakt.