R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Heeze

Aan de kinderen van groepen 7 en 8 van de basisschool wordt in onze kerk om het jaar het sacrament van het vormsel toegediend. 

Ook andere gedoopten die nog niet het vormsel hebben ontvangen kunnen zich dan hierbij aansluiten voor het ontvangen van dit sacrament. Graag tijdig aanmelden.

In 2023 zal er geen vormsel plaats vinden.

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie. Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee "ja" tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige Geest.