R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Communie Heeze

Zoals elk jaar wil de parochie Heilige Nicasius Heeze de kinderen van verschillende scholen in Heeze de gelegenheid geven om hun eerste communie te vieren. De eerste communie is voor kinderen uit groep 4 en zal plaatsvinden op zondag 17 mei 2020.

Tijdens deze eerste communieviering zullen de kinderen voor de eerste keer Jezus zelf in de gedaante van de heilige Hostie ontvangen. Dit is een groot feest voor de kinderen en wordt in onze parochie feestelijk gevierd.

Om de kinderen goed voor te bereiden op dit feest, is er binnen de parochie de werkgroep Eerste Communie. Deze werkgroep zal met de kinderen een aantal zondagen bijeenkomen om samen te werken aan het thema eerste communie. Zo leren zij de betekenis van de eerste communie, wie Jezus is en wat Hij voor hen kan betekenen. We werken aan de hand van een werkboekje en huiswerkopdrachten. Het is fijn wanneer u samen met uw kind de huiswerkopdrachten maakt, zodat we de kinderen samen goed kunnen voorbereiden op deze feestelijke dag.

Op dinsdag 9 oktober is er in het Martinus Honk (van de kerk) een informatiebijeenkomst. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint de bijeenkomst.

Wannneer uw kind deel wil nemen aan de eerste heilige communie, kunt u het opgave formulier invullen en vóór 5 oktober inleveren. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind, bij de pastorie of digitaal sturen naar communieheeze@parochienicasius.nl

Werkgroep Eerste Communie