R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Geldrop

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie. Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee "ja" tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige Geest..

Aan de kinderen van groepen 7 en 8 van de basisschool wordt in onze kerk om het jaar het sacrament van het vormsel toegediend. 

Ook andere gedoopten die nog niet het vormsel hebben ontvangen kunnen zich dan hierbij aansluiten voor het ontvangen van dit sacrament. Graag tijdig aanmelden.

Op zaterdag -- maart 2025 om 19.00 uur zal Pastoor-deken N. van der Sluis/ Vicaris T. Lammers/ Mgr. Mutsaerts/ Mgr. De Korte naar Geldrop komen voor de toediening van het sacrament van het Vormsel aan jongens en meisjes die in de groepen 7 en 8 van de basisschool zitten.

Aanmelden…

Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken. 

AANMELDEN

AANMELDEN VOOR 15 november 2024.

Voorbereiding …

Voor de kinderen vindt de voorbereiding plaats op zondagen van 11.00 uur we beginnen met de eucharistieviering in de H. Brigidakerk en aansluitend een lunch en duurt de middag tot 13.45 uur.
Met uitzondering van 1 december 2024 dan starten we om 10.00 uur met een kennismaking.
Deze dag duurt tot 16.00 uur.
De ouders worden op deze dag verwacht bij de eucharistieviering om 11.00 uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur in de kerk.
Aan de ouders wordt deze middag alles uitgelegd hoe het vormseltraject er uit ziet en wat er gaat gebeuren.
De kosten voor het gehele traject bedragen €50,-

Na het vormsel gaat het door…

Na het vormsel gaan we met de gehele groep naar de Power of Fire-dag in Den Bosch 24 mei 2025.

Alvast opzoeken…

Als u uw kind wilt aanmelden, hebben we enkele gegevens nodig over de doop van uw kind. We vragen u naar de parochie, de plaats en de datum van het doopsel. Wij verzoeken u deze gegevens bij de aanmelding te vermelden. Vaak staan deze gegevens vermeld in het trouwboekje.

Voor informatie: vormsel@parochienicasius.nl

Met vriendelijke groet,

Werkgroep vormselvoorbereiding parochie H. Nicasius