R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vieringen Sterksel

Het samen vieren van de eucharistie is een van de belangrijkste uitingen van ons geloof.
Deze viering vindt wekelijks plaats op zaterdagavond om 19.00 uur in de Catharina van Alexandriëkerk.

Met Pasen, Pinksteren en Kerstmis is op het hoogfeest zelf ook een eucharistieviering, verzorgd door het parochieel zangkoor of de fanfare.

Door de week zijn er geen eucharistievieringen behalve bij een uitvaart, een huwelijksviering of jubileum of bij een bijzondere gelegenheid.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de startpagina van de RK. Parochie H. Nicasius.

Wanneer pater van Meijl in de kapel van Providentia voorgaat, komt de viering in de kerk te vervallen. Dat is één keer in de maand de eerste zaterdag en deze datum wordt telkens tijdig meegedeeld, zodat kerkgangers niet voor een gesloten deur komen te staan.

De viering in de kapel van Providentia is om 18.30 uur. In deze eucharistieviering worden de misintenties én de mededelingen, die anders in de kerk werden voorgelezen,  bekend gemaakt.