R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Begraafplaats Locatie H. Jozef

Geschiedenis van de begraafplaats H. Jozef:

Deze begraafplaats is in 1930 aangelegd, tegelijk met de stichten van de H. Jozefparochie. De oorspronkelijke indeling van deze begraafplaats was opgezet als kruismodel. Door het intensieve gebruik is dit model wat verloren gegaan. Op het centrale punt staat een mooie complete calvarieberg.
Vroeger werd hier nog begraven naar rang en stand, maar dit gebruik behoort al lang tot het verleden. Men is nu vrij in het kiezen van een grafplaats. Als geen keuze wordt gemaakt wordt men gewoon in volgorde begraven.