R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Begraafplaats Sterksel

Sterksel          H. Catharina van Alexandrië       Averbodeweg

Ligging en geschiedenis
De geschiedenis van de begraafplaats gaat ver terug, wellicht uit de 12-13 eeuw. Op last van Rome werd in 1211 een kapel in Sterksel gebouwd, op de plaats waar nu het kerkhof is, aan de Averbodeweg, op 125 m ten zuidoosten van de huidige kerk. Het kerkhof grensde aan deze kapel, de St.-Catharinakapel. In de loop van de jaren is er heel wat gebeurd met deze kapel én met de begraafplaats. Toch is de ligging steeds dezelfde gebleven.
Momenteel bevat het kerkhof een oud en een nieuw gedeelte. N.a.v. het 825-jarig bestaan van Sterksel heeft de Hoogeerwaarde Heer Ulrich Gerens, abt van Averbode, op 21 september 1997 het vernieuwd kerkhof ingezegend onder muzikale begeleiding van de fanfare en de drumband én het parochieel zangkoor.
De begraafplaats bevat een columbarium en juist voor die muur ligt een oude grafsteen van een priester, met als datum 7 mei 1404. In de loop der eeuwen is de tekst op de grafsteen onleesbaar geworden.

Voor algemene informatie klik op: Begraafplaatsen Parochie H. Nicasius.