R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Veertigdagentijd 2024 - Sycamore: oefenschool in ‘Jezus volgen’

De Veertigdagentijd is de jaarlijkse voorbereidingstijd op het hoogtepunt van het kerkelijke jaar: het Pasen van Jezus, zijn opstaan uit de doden voor ons. Ieder jaar daagt deze tijd ons uit om ons te oefenen in de navolging van onze Verlosser Jezus en om te groeien in liefde tot God en tot de naaste. Sycamore wil ons daarbij helpen om in die navolging stappen te zetten.

sycamoreVerleden jaar hebben we de eerste cyclus voor het voetlicht gebracht. Dit jaar presenteren we de tweede cyclus van een zestal thema’s die voor het voetlicht gebracht worden door father Stephen Wang, priester van het Londense diocees Westminster. De volgende onderwerpen snijden we aan:

1.            Het licht van Christus; woensdag 10 januari, 20.00-21.30 uur

2.            Schepping, zondeval, verlossing; dinsdag 23 januari 2023, 20.00-21.30 uur

3.            De ware vrijheid ontdekken; woensdag 7 februari 2023, 20.00-21.30 uur

4.            De betekenis van de liefde; dinsdag 20 februari, 20.00-21.30 uur

5.            Vergeving, genezing, heenzending; woensdag 6 maart, 20.00-21.30 uur

6.            Hoe kun je bidden; dinsdag 19 maart, 20.00-21.30 uur

Gespreksvragen helpen ons om met elkaar over bovengenoemde onderwerpen van gedachte te wisselen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP te Geldrop. Aanmelden kan: tel.: 040-2862364, @: geldrop@parochienicasius.nl. aangemeld of niet; beleef het mee en wees van harte welkom!