R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

1e communie

Geldrop – Heeze – Leende – Mierlo – Sterksel

Wanneer uw kind in groep 4 zit van de basisschool, én gedoopt is, mag hij/zij dit schooljaar de 1e communie doen. Indien de groep te klein is, worden de kinderen uit groep 4 en 5 uitgenodigd. Het pastorale team streeft ernaar uw kind zo lang mogelijk in de eigen kerk de 1e communie te laten doen.

Als uw kind nog niet gedoopt is, heeft u de mogelijkheid om uw kind alsnog te laten dopen én de 1e communie te laten doen. Vraag de nodige inlichtingen bij het parochiesecretariaat, tel. 040-2862364 of e-mail : communiegeldrop@parochienicasius.nl

Hoe gebeurt de 1e communievoorbereiding in de H. Nicasiusparochie?
Hieronder volgen de verschillende stappen :

1. Uitnodiging informatieavond ouders

Namens het pastorale team ontvangt u vanuit de lokale gemeenschap een persoonlijke uitnodiging voor deze 1e bijeenkomst. Indien u die niet ontvangen heeft omdat uw kind elders op school zit of omdat u niet in onze ledenadministratie vermeld staat, vragen wij u om zelf contact met de parochie op te nemen (zie adres hierboven)
In overleg met de plaatselijke werkgroep voor 1e communie zal in die uitnodiging de datum, de plaats, het tijdstip én de agendapunten worden meegedeeld.

kinderen kerk

Werkgroep voor 1e communie (met vermelding contactpersoon) :

Geldrop :         Mark Jongen

Aanmelden voor Geldrop is al mogelijk via de volgende link: inschrijven

Heeze :            kapelaan H. v.d. Donk

Leende :          Sophie Tutelaers

Mierlo :           Hanneke van der Vleuten

Sterksel :         p. W. van Meijl

2. Betekenis van de 1e communie

Als u uw kind de 1e communie wil laten doen, maakt u een bewuste keuze. Graag willen wij u hierbij helpen.

Bij het doopsel heeft u als ouders beloofd uw kind christelijke normen en waarden mee te geven. U heeft ook beloofd uw kind vertrouwd te maken met Jezus en zijn blijde boodschap.

De volgende stap in dit geloofsproces is de 1e communie. Uw kind mag Jezus in het heilig brood ontvangen. Wat betekent dit voor het kind? Wat betekent dit voor u?
Welke verwachtingen heeft u als ouders?
Welke verwachtingen heeft de parochie van u?
Met elkaar willen we hierover praten.

3. Het 1e communieproject

In samenwerking met de lokale werkgroepen zet het pastoraal team zich in om tot een eenvormig 1e communieproject te komen. Dit project kent een dubbel aspect:
* catechetisch, d.w.z. het gaat over de kennis, het weten, het leren. Met behulp van de digitale wereld wordt het geloofsleven én de wereld van de bijbel verduidelijkt. Het 1e communieproject wil de nodige kennis meegeven.
* liturgisch, d.w.z. de 1e communicanten nemen met hun ouders en overige gezinsleden een aantal keren deel aan de viering op zondag of aan de gezinsviering; op deze manier worden ze op een kindvriendelijke manier vertrouwd gemaakt met het liturgisch gebeuren in de kerk. Het kind opvoeden of begeleiden in het christelijk geloven, betekent het kind leren geloven, waarbij beide woorden belangrijk zijn.
In het project staat de betrokkenheid van de ouders centraal: zij dienen hun kind te begeleiden in de geloofsopvoeding. Van hen wordt daarom verwacht dat zij thuis het 1e communieproject met hun kind doorspreken én hun kind daarin helpen en stimuleren.

Momenteel gebruiken de locaties nog verschillende projecten, maar het pastoraal team streeft naar eenzelfde project voor alle locaties volgens de doelstelling in nr. 3.

4. Inschrijfformulier

Na de nodige informatie tijdens de informatieavond wordt de ouders gevraagd het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Vóór een bepaalde datum wordt het formulier op een aangeduide plaats terugverwacht alsmede de eventuele bijdrage voor de te maken onkosten. Er wordt gewezen op de privacywet. U kunt zich ook digitaal aanmelden.

Omdat een geloofsgemeenschap niet kan leven zonder regelmatige bijdrage van de leden, wordt een beroep gedaan op de jaarlijkse actie “Kerkbalans”, gehouden in januari.

De werkgroep 1e communie houdt zich bezig met de praktische regeling én de coördinatie van de diverse activiteiten. Zij streeft naar een goede en transparante communicatie met de ouders, communicanten en pastoraal team.

5. Pastoraal team

Pastoor Sjef van der Maazen, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop
Pater Wim van Meijl, Dorpstraat 48, 5595 CJ Leende
Kapelaan Hans van der Donk, Jan Deckersstraat 22, 5591 HS Heeze
Diaken Henri van Leuken, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop
Diaken Karel Bennenbroek, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop

=================================================                        

Parochiesecretariaat Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop,
tel. 040-2862364 en e-mail ; geldrop@parochienicasius.nl