R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Zeilkamp Noventus

Zaterdag 28 augustus t/m zaterdag 4 september

Deze zomer is het weer zover, zeil­kamp Noventus 2021 vindt plaats van 28 au­gus­tus t/m 4 sep­tem­ber voor jongens en meisjes! Dit zeil­kamp combineert zeilen, plezier en avontuur in een gewel­dige knotsgekke week. Onder be­ge­lei­ding van onze top-zeilins­tructeurs word jij opgeleid tot een echte zeiler met zeildiploma! Ga jij ook mee?

20210527 noventus xlZeil­kamp Noventus is een ini­tia­tief van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch. Het zeil­kamp wordt geor­ga­ni­seerd op en in de buurt van het Holtuseiland. Dit eiland ligt mid­den in de Loosdrechtse plassen te Utrecht, omringd door alleen maar water en natuur. Ideale omstan­dig­he­den voor een zeil­kamp!

Ook staat in het kamp het geloof centraal. Onder be­ge­lei­ding van de kamp­pries­ter gaan we samen in gesprek over het katho­lie­ke geloof en vieren we ’s ochtends een korte mis. Het maakt niet uit of je vaak of zel­den in de kerk komt, ie­der­een is welkom.

In­for­ma­tie en aanmel­den

jon­ge­ren@bisdom­den­bosch.nl

www.zeil­kampnoventus.nl

Het kamp kost € 250. We eten allen samen in een grote eet­tent en ver­blij­ven op een woon­boot op het eiland zelf. De doel­groep van het kamp is tieners die na de zomer op de middel­ba­re school zitten. Op de web­si­te van Noventus staat extra in­for­ma­tie over het kamp en kan je vragen stellen.

Namens het hele team van zeil­kamp Noventus, hope­lijk tot snel!