R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

gezinsviering Leende

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 2 februari (=feestdag van de Opdracht in de tempel) of de zondag rond die datum een gezinsviering in onze geloofsgemeenschap gehouden. Deze viering wordt dopelingenviering genoemd omdat de dopelingen van de laatste jaren persoonlijk worden uitgenodigd naar deze dienst te komen. Op deze manier willen we voor de kinderen én hun ouders, opa’s en oma’s, een bijzondere viering aanbieden, die kindvriendelijk is en waarbij de dopelingen aan het woord komen.

De titel “Van doopsel tot 1e communie” maakt duidelijk wat we met de viering bedoelen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op zondag 5 februari 2023 om 11.30 uur in de kerk te Leende.

Actie Kerkbalans

De kerk: een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen. Die waarde van de kerk willen we voor de toekomst behouden. U ook?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen!

Lees meer

TV gebedsdienst op 29 januari vanuit Maarheeze

Naar aanleiding van de positieve reacties in de coronatijd willen de pastores van Cranendonck en Heeze-Leende in samenwerking met RTV Horizon maandelijks een gebdsdienst opnemen en op TV uitzenden in de hoop vooral oudere, zieke en kwetsbare parochianen te blijven bereiken en hen te blijven bemoedigen. De pastores van Cranendonck en Heeze-Leende hopen dat u samen met hen in de kerk en/of op TV weer samen wil komen rond de levende Heer.

Lees meer

Noteer al vast in uw agenda: Pelgrimage naar Pasen; Op weg met Sycamore

Omdat Jezus tijdens zijn eigen veertigdagentijd in de woestijn ons voorgehouden heeft dat een mens niet leeft van brood alleen (Mt. 4, 4), willen we ieder jaar proberen om in onze Veertigdagentijd een stukje geestelijk brood aan te reiken. Voedsel dat ons de kans geeft om de rijkdom van het geloof te ontdekken; voedsel dat ons op het spoor brengt van Jezus en zijn Blijde Boodschap en ons wellicht doet ontdekken dat het beleven van die Blijde Boodschap een bron van vreugde kan zijn voor jou en voor anderen.

Lees meer

Blasiuszegen

In het weekend van 4 en 5 februari wordt in verschillende kerken van onze Nicasiusparochie na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm onder de kin van de gelovige. Hij bidt dan: 'Moge God u op voorspraak van de Heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.' Iedereen die dat wil kan aansluitend aan de eucharistievieringen van dat weekend deze zegen ontvangen.

Lees meer

In memoriam Paus Benedictus XVI

Op de laatste dag van het oude jaar is paus Benedictus XVI overleden in de leeftijd van 95 jaar. Als hoofd van de congregatie van de geloofsleer is hij altijd de rechterhand geweest van de H. Paus Johannes-Paulus II. In 2005 werd hij tijdens het toenmalige conclaaf gekozen als zijn opvolger. Hij nam de naam aan van Benedictus.

Lees meer