R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Nieuwsarchief

Actie schoenendoos

Schoenendoos actieSinds december 2009 organiseren de moeders van de werkgroep "gezinsvieringen" deze jaarlijkse actie. Kinderen van de Leendse basisscholen wordt gevraagd om te leren delen van hun overvloed, juist n.a.v. sinterklaas en Kerstmis. Ze hebben wellicht nieuwe cadeautjes ontvangen en kunnen andere kinderen blij maken met dingen die ze niet meer gebruiken. De kinderen ontvangen een brief met de nodige uitleg. Ze kunnen andere kinderen blij maken met: schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen.

De kinderen wordt gevraagd hun bijdrage in een schoenendoos te doen, liefst mooi verpakt en met de vermelding van jongen of meisje. Deze dozen worden dan meegebracht naar de gezinsviering met Kerstmis of worden vooraf afgegeven in de pastorie. De eerste jaren werden rond de 150 dozen mee naar de kerk gebracht. De schoenendozen worden nadien opgehaald en naar de plaats van bestemming gebracht.

In 2009 gingen de dozen naar een weeshuis in Polen, een jaar later naar een school in Oekraïne en sinds 2011 naar een school in Gambia. Hier heeft Mieke van den Heuvel samen met haar man een nieuw project opgezet.(Voor meer informatie verwijzen we naar hun website: www.stichtingwwtoegankelijk.nl) Vanuit Leende is door de grote inzet van dhr. Nico Maas al heel wat schoomateriaal naar Gambia verscheept.

Als geloofsgemeenschap blijven we dit project in Gambia steunen: kinderen leren delen van hun overvloed én andere kinderen blij maken, zelfs met hele kleine dingen. Want daar gaat het toch om: kinderen blij maken en een toekomst bezorgen. In onze Nieuwsbrief van december én januari-februari kunt u alles over deze prachtige actie lezen. Elk jaar opnieuw wordt deze actie gehouden. 

Adventsactie

Adventsactie 2016In de adventstijd worden de katholieken opgeroepen om het kerkelijk ontwikkelingswerk in de wereld te steunen. Zo heeft onze parochie vele jaren financieel goed bijgedragen aan de adventsactie "Solidaridad".

Toen de Nederlandse bisschoppen in 2011 niet meer achter de actie "Solidaridad" stonden, heeft pastoor W. van Meijl gevraagd om de opbrengst van de adventsactie voortaan te besteden aan de Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India.

Waarom deze actie voor Laitkynsew?

We zijn een missionaire kerk en dienen elkaar te helpen waar we kunnen. Naar het voorbeeld van de patroonheilige van onze parochie, de heilige Petrus, willen wij over de grenzen van onze eigen parochie heenkijken en zien wat we voor anderen kunnen betekenen. Daarom is ons oog gevallen op een andere Petrusparochie, de Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India.
In die parochie zijn de paters Salvatorianen werkzaam. Onze pastoor is ook een pater Salvatoriaan. Zo bestaat er dus een directe verbondenheid.
Dit betekent dat de informatie ook heel direct is. Alle financiële steun wordt volledig én direct overgemaakt via de paters Salvatorianen en komt dus meteen op de plaats van bestemming aan. Zo zijn er dus ook geen administratieve kosten.

Sinds 2011 heeft onze parochie financieel meegeholpen bij de bouw van een schoolgebouw. In februari 2015 is het gebouw plechtig ingezegend door de bisschop. (Op de foto staan enkele kinderen voor de hoofdingang van de nieuwe school.) Vanaf nu hebben tientallen, ja honderden kinderen en jeugdigen een beter uitzicht op hun toekomst. Zij krijgen onderricht, kunnen in de school verblijven en bouwen aan een hoopvolle toekomst. Onze parochie heeft daartoe een steentje bijgedragen en kan dat blijven doen, want school en internaat blijven geld kosten.

Overzicht van de bijdragen:

in 2011 : € 1552,48
in 2012 : € 4065,82
in 2013 : € 2300,--
in 2014 : € 2150,--
in 2015 : € 3214,--
in 2016 : € 2250,--

Voor meer informatie verwijzen we naar : menubalk - parochie - zusterparochie

Briljanten priesterfeest van em.-pastoor Ad van Loon : 13 en 14 juni 2015

Onze zo gewaardeerde emeritus-pastoor Ad van Loon viert feest!  Zijn 65-jarig priesterfeest! En terecht. Want hij mag immers genieten van een behoorlijk goede gezondheid en kan zichzelf nog goed behelpen. Hij woont zelfstandig in Leenderhof, maakt zijn wandelingetjes met de rollator, gaat naar de supermarkt en houdt zijn praatjes met de parochianen. Deze vroegere pastoor wil zijn priesterfeest met zijn familie, maar ook met de parochianen vieren, bij wie hij van 1969 t/m 2003 pastoor mocht zijn. Met elkaar wil hij deze feestelijke dag vieren.

Op zaterdag 13 juni zal em.-pastoor A. van Loon om 15.30 uur voorgaan in de eucharistieviering in Leenderhof, waarbij het seniorenkoor "De Torenzangers" voor de muzikale invulling zorgt. Na de viering is er een gezellig samen zijn van de bewoners van Leenderhof met de jubilaris.

Op zondag 14 juni zal de jubilaris voorgaan in de plechtige eucharistieviering om 10.00 uur, die met gilde-eer zal plaatsvinden. De beide parochiële koren zorgen voor de muzikale omlijsting. Na de feestmis is er een vendelgroet op het Meentplein en daarna vindt de receptie in de Meent plaats. De Koninklijke Fanfare Philharmonie zal een serenade komen brengen. De receptie duurt tot 14.00 uur. We wensen de jubilaris een onvergetelijke dag toe én alle goeds voor de toekomst.

Carnavalsviering

Op zaterdag 6 februari 2016 hebben we om 19.30 uur de carnavalsmis gevierd in onze monumentale kerk. Een volle kerk met sfeer en inspiratie. RTV Horizon heeft de mis opgenomen. U kunt de viering bekijken en nog eens tot u laten doordringen door op de volgende link te klikken.

CD met het Linds Volklied

CD Hoes Linds VolksliedOp Koninginnedag van 2011 werd deze CD “Mijn dierbaar Leende”, het Linds volkslied, 4 keer anders, gepresenteerd. Een blijvende herinnering aan je geboortedorp.

Inmiddels wordt de CD, voorzien van een kleine brochure, aangeboden voor € 2,--. Deze bijdrage komt ten goede aan onze parochie Sint-Petrus’ Banden.
U kunt de CD bestellen op het secretariaat van de parochie, dat elke werkdag geopend is van 8.30 – 11.30 uur. Tel. 040-2061215 
of e-mail:  parochie.leende@gmail.com

 

Eerste communieviering : overzicht

Op zondag 30 mei 2010 : 43 communicanten
Op zondag 29 mei 2011 : 30 communicanten
Op zondag 13 mei 2012 : 29 communicanten
Op zondag 26 mei 2013 : 26 communicanten
Op zondag 25 mei 2014 : 19 communicanten
Op zondag 31 mei 2015 : 25 communicanten
Op zondag 29 mei 2016 : 21 communicanten

Eervol ontslag pastoor W. van Meijl  - pastoor kiest toch voor Leende

Zoals u wellicht gehoord of in de Nieuwsbrief van september 2015 gelezen hebt, heeft onze pastoor W. van Meijl per 1 september 2015 eervol ontslag gekregen van onze bisschop mgr. A. Hurkmans. Dit betekent dat hij vanaf die datum geen pastoor meer is.

Maar toch heeft de pastoor = pater W. van Meijl  gekozen om zijn pastorale diensten in Leende en Sterksel te blijven aanbieden. Hij wil de geloofsgemeenschap niet "verweesd"of "zonder ziel" achterlaten. Het pastorale leven dient gewoon door te gaan met de inzet en de betrokkenehid van zovele parochianen. Hiervoor wil de "pastoor" zich blijven inzetten. De lokale gemeenschappen dienen goed voorbereid te worden op het fusiegebeuren dat vanuit het bisdom is voorgeschreven.

In onze Nieuwsbrief van septemberf 2015 kunt u meer hierover lezen.

Jongerenpastoraat : JUP  (Jongeren uit de parochie)

Als geloofsgemeenschap willen we ook de nodige aandacht schenken aan onze jongeren én ze bij de kerk betrokken houden. Daarom zijn we enkele jaren geleden begonnen om een groep te vormen met de vormelingen. Elk jaar opnieuw wordt deze groep immers groter, maar het is niet eenvoudig de jongeren bij het kerkgebeuren te houden. In de menubalk : PAROCHIE - WERKGROEPEN - 8 Jeugd/jongenwerk  vindt u meer over deze werkgroep en de activiteiten. De moeders zijn zoekende het jongerenpastroraat handen en voeten te geven. Ze willen de jongeren bewust én verantwoordelijk maken op maatschappelijk én kerkelijk gebied.

Jaarlijks wordt op Goede Vrijdag om 20.00 uur in de pastorie de bekende film "Jesus Christ Superstar"gedraaid. Via de sociale media worden de (oud-) vormelingen hiervoor uitgenodigd. Samen willen we ons geloof immers delen en het inhoud geven.


Jongerenviering : 8 juli 2016

Jongerenviering 2016Een vijftal enthousiaste moeders van de vormelingen 2016 zijn met een nieuw initiatief gestart : een jongerenviering. Deze viering staat los van de werking van JUP ( = jongeren uit de parochie), maar wil wel een hulp en aanvulling zijn.

Na een grondige voorbereiding met de nodige publiciteit vond op vrijdagavond 8 juli 2016 om 19.00 uur de viering in onze kerk plaats. Het was geen eucharistieviering, maar een viering met muziek, teksten, gebed en inspiratie. Onder leiding van p. W. van Meijl en met medewerking van de jongeren heeft Hans van Breukelen op een enthousiaste manier 2x de jongeren toegesproken en hen een boodschap meegegeven inzake het thema "delen". Er waren ongeveer 100 kerkgangers aanwezig, van wie ongeveer 50 in de leeftijd van 12-18 jaar.

Eén van de initiatiefneemsters verwoordde het duidelijk in de viering:
1. wij willen de jongeren bij de kerk betrokken houden,
2. wij willen een vitale geloofsgemeenschap blijven in en rond onze monumentale kerk.

Gastspreker Hans van Breukelen sprak niet alleen over het thema "delen", maar hij beklemtoonde ook de waarde van de verbondenheid, het samen sterk zijn. Spreker sprak ook over de waarde van dit kerkgebouw, waaraan hij zoveel herinneringen heeft: een plek om tot rust te komen, om het leven te vieren, ook het afscheid, om te ontmoeten.

Terugblikkend op de viering én de opkomst mogen we schrijven dat het een geslaagde jongerenviering was. Het grote punt is en blijft: hoe krijgen we de jongeren enthousiast. De moeders maken al plannen voor een volgende viering.

Jongerenviering vanuit de media : Heeze-Leende 24

Heeze24 heeft ook een pagina aan de jongerenviering gewijd met daarbi een aantal foto's.

Klik op onderstaande link om de pagina van Heeze24 te openen.

http://www.heeze24.nl/home/artikel/6802/Inspirerende-Jongerenviering-in-Sint-Petrus-Banden-Kerk-te-Leende

Kinderkoor : De Petruszangertjes : 40-jarig jubileum

Jubileum kinderkoorOp zondag 5 juli 2009 heeft ons kinderkoor "De Petruszangertjes" zijn 40-jarig bestaan gevierd. Proficiat aan de enthousiaste dirigente Marjan van Uythoven, haar trouwe hulp Veronique van Berlo en haar dochter Bieke, de organist A. Versteeg en de 31 koorleden. Als parochie zijn we trots op dit koortje dat niet alleen in de kerk zingt, maar ook tijdens de Tonpraotersavonden. We hopen dat de kinderen blijven zingen in dit koortje. 
Op een gepaste manier hebben we dit jubileum gevierd, met een viering in de kerk, - waarbij oud-leden en oud-dirigenten samen met het koortje het slotlied hebben gezongen -, met een ontmoeting in de pastorietuin én een uitstapje met de kinderen.

 

 

Oproep: dirigent kinderkoor ‘De Petruszangertjes’

Oproep kinderkoorSinds het afscheid van dirigente Marjan van Uythoven, januari 2011, – zij heeft met heel veel enthousiasme ons kinderkoortje gedurende 5 jaar geleid – zitten we 
zonder dirigent voor ons koortje “De Petruszangertjes”. De kinderen willen blijven zingen, in de gezinsvieringen en tijdens de Tonpraotersavonden, omdat ze het leuk vinden.
Maar we zoeken een nieuwe dirigent of dirigente. Het kan toch niet waar zijn dat het kinderkoortje dat op 5 juli 2009 het 40-jarig bestaan heeft gevierd, nu ter ziele moet gaan!!!

Vandaar onze oproep: welke dirigent of dirigente wil ons kinderkoortje begeleiden? 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij 

Dianne Bijnnen, 

Boschhoven 22, 
tel. 040-206.3032 
of bij het secretariaat van de parochie: tel. 040-206.1215

Pauselijke onderscheiding  "Pro Ecclesia et Pontifice" voor dhr. Nico Maas.

Huldiging Nico Maas

Op het hoogfeest van Pinksteren, zondag 19 mei 2013, heeft pastoor W. van Meijl de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" uitgereikt aan dhr. Nico Maas voor zijn uitzonderlijke verdiensten binnen ons parochieel mannenkoor. Sinds 1958 is Nico, die nu 85 jaar jong is, lid van dit mannenkoor. Met grote betrokkenheid en inzet heeft hij gedurende 55 jaar zijn diensten aan de parochie aangeboden én biedt die nog steeds aan. We waarderen dit bijzonder en zijn hem veel dank verschuldgiid voor die muzikale gedrevenheid.
Nico is ook nog bijna 43 jaar lid van de Schola Cantorum van Achel, een mannenkoor, dat ijvert voor het behoud van de Gregoriaanse gezangen.

Een pauselijke onderscheiding is iets bijzonders. En dat bijzondere moet gekoesterd worden om te zorgen dat het niet tot de normale, vanzelfsprekende dingen van het kerkelijk leven gaat behoren.

 

 

Rouwverwerking : Op de koffie/thee bij de pastoor

Op de koffie bij de pastoor

Voor mensen die hun partner verloren hebben en onder het genot van een kopje koffie/thee hun ervaringen met elkaar willen delen, hebben we als geloofsgemeenschap deze ontmoeting "Op de koffie/thee bij de pastoor." De bijeenkomsten staan in het teken van gezellig bij elkaar zijn. Er is ruimte voor een lach en een traan, voor gesprek, onderling contact en bezinning. Op 15 maart 2016 hebben we het 7e jaar beëindigd met 7 bijeenkomsten, zoals in de vorige jaren. De opkomst varieert van 20 tot 28 personen. De aanwezigen mogen ook zelf hun inbreng laten horen of zien. Op het einde van het seizoen ontvangen de aanwezigen een boekje, waarin alle uitgesproken teksten staan vermeld. Het is een woord ter inspiratie en bemoediging.

We hopen in het najaar, in de maand november, met het nieuwe seizoen te beginnen, de 8e jaargang. De bijeenkomst is steeds in de pastorie en duurt van 10.30 uur tot 11.30 uur. Een affiche met de verschillende data is verkrijgbaar in de pastorie, maar hangt ook in het portaal van de kerk én is op de website van de parochie te vinden. We willen vooral laagdrempelig zijn. Meer informatie kunt u krijgen in de pastorie (tel. 040-2061215) of parochie.leende@gmail.com of bij de leden van de werkgroep (tel. 040-2061958). 

Sint-Jansviering : 24 juni om 19.30 uur  in  Leenderstrijp

Naar jaarllijkse gewoonte wordt op het feest van de Geboorte van Sint-Jan de Doper op 24 juni een openluchtmis in Leenderstrijp gehouden, juist voor de kapelberg. Vanaf juni 1962 is met deze traditie begonnen. Jaarlijks komen honderden pelgrims uit Leenderstrijp, Leende en omgeving naar hier om met de gildebroeders en gildezusters de patroonheilige van hun gilde, maar ook van Leenderstrijp, te gedenken en te vieren. Ook de sint-janstrossen spelen een belangrijke rol in de viering. Een gebeurtenis van verbondenheid en inspiratie.

Vormselviering : overzicht

Op zaterdag 6 maart 2010 : 26 vormelingen
Op zaterdag 26 maart 2011 : 34 vormelingen
Op zaterdag 31 maart 2012 : 35 vormelingen
Op zaterdag 17 maart 2013 : 23 vormelingen
Op vrijdag 11 april 2014 : 39 vormelingen
Op vrijdag 20 maart 2015 : 21 vormelingen
Op vrijdag 13 mei 2016 : 24 vormelingen

Zusterparochie

Als u in de menubalk op "Parochie" klikt, dan vindt u links in de pagina het trefwoord "Zusterparochie" en daar staat allerlei informatie over onze zusterparochie in Laitkynsew, India.

Jongerenpastoraat : JUP (Jongeren uit de parochiegemeendschap Leende)

Jongerenpastoraat : JUP (Jongeren uit de parochie) Als geloofsgemeenschap willen we ook de nodige aandacht schenken aan onze jongeren én ze bij de kerk betrokken houden. Daarom zijn we enkele jaren geleden begonnen om een groep te vormen met de vormelingen. Elk jaar opnieuw wordt deze groep immers groter, maar het is niet eenvoudig de jongeren bij het kerkgebeuren te houden.

Lees meer

Eervol ontslag pastoor W. van Meijl - pastoor kiest toch voor Leende

Zoals u wellicht gehoord of in de Nieuwsbrief van september 2015 gelezen hebt, heeft onze pastoor W. van Meijl per 1 september 2015 eervol ontslag gekregen van onze bisschop Mgr. A. Hurkmans. Dit betekent dat hij vanaf die datum geen pastoor meer is.

Maar toch heeft de pastoor = pater W. van Meijl  gekozen om zijn pastorale diensten in Leende en Sterksel te blijven aanbieden. Hij wil de geloofsgemeenschap niet "verweesd" of "zonder ziel" achterlaten. Het pastorale leven dient gewoon door te gaan met de inzet en de betrokkeneheid van zovele parochianen. Hiervoor wil de "pastoor" zich blijven inzetten. De lokale gemeenschappen dienen goed voorbereid te worden op het fusiegebeuren dat vanuit het bisdom is voorgeschreven.