R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

LAMPIONNENOPTOCHT (ST. MAARTENSVIERING) IN HEEZE

Op zaterdag 12 november wordt in verband met het feest van St. Martinus de jaarlijkse lampionnenoptocht gehouden voor de kinderen. Vanaf 17.15 uur verzamelen de kinderen zich dan op de parkeerplaats voor het Nicasiushuis. In een feestelijke lichtjesoptocht trekken we vervolgens naar de pastorietuin. Daar kunnen zij zich opwarmen bij het kampvuur en genieten van liedjes en het verhaal van de heilige Martinus. De parochie zorgt voor chocomel en koek.  Alle kinderen zijn uitgenodigd om met hun zelfgemaakte lampion hieraan deel te nemen.

Op zondag 13 november besteden we in de mis van 11.00 uur extra aandacht aan St.Martinus en nadien ook bij het koffiedrinken in het honk.

Adventsconcert door het Heezer Vocaal Ensemble

Op zondag 27 november, de eerste zondag van de advent, geeft het Heezer Vocaal Ensemble (HVE) o.l.v. Wim Reijnders een tweetal concerten:
om 13.30 uur in H.H. Maria en Brigidakerk in Geldrop (Zesgehuchten) en om 16.00 uur in de St. Petrus’ Bandenkerk in Leende.

In deze adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest. Met dit afwisselend adventsconcert, wil het HVE u meenemen in de reis naar dit feest.

Lees meer

Allerheiligen-Allerzielen parochie H.Nicasius

Onze kerk kent een groot aantal mensen die officieel ‘heilig zijn verklaard’.  Maar natuurlijk zijn er veel en veel meer die door de reddende liefde van Jezus zijn opgenomen in de hemel. Om geen enkele heilige te vergeten vieren we in de kerk op 1 november het hoogfeest van Allerheiligen. Op 2 november bevelen we heel bijzonder al onze overleden dierbaren aan de barmhartigheid van God. In de volgende vieringen wordt speciaal voor de overledenen van het afgelopen jaar gebeden en worden zij herdacht:

Lees meer

Samen Bouwen in Vertrouwen

Samen bouwen in vertrouwen

Bisschop Gerard de Korte presenteert vandaag, zaterdag 8 oktober, het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Direct na zijn installatie op 14 mei bezocht bisschop de Korte alle dekenaten en sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. In het bisschopshuis ontving hij vele gasten. Zijn indrukken bracht de bisschop samen in een beleidsnota. In september besprak hij de nota met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden, de priesterraad en de lekenraad. De bisschop heeft goed geluisterd en de tekst aangescherpt. Zo hoopt hij op breed draagvlak voor nieuw beleid binnen het bisdom.

Lees meer

Verslag reis langs de Franse kathedralen.

Volg de avonturen van de bedevaartgangers, die nu op reis zijn in Frankrijk:

Vrijdag 7 oktober O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans

Zaterdag 8 oktober (Laon)

Zondag 9 oktober (St. Denis)

Maandag 10 oktober (Chartres en Lisieux)

Dinsdag 11 oktober (Lisieux)

Woensdag 12 oktober (Arromanches)

Donderdag 12 oktober (Amiens)

Lees meer