R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Geldrop

Het vormsel is de derde stap na de doop en de eerste heilige communie. Meestal rond 11-jarige leeftijd wordt dit toegediend door de bisschop of zijn plaatsvervanger. Doormiddel van handoplegging en zalving ontvangen de kinderen de gave van de Heilige Geest, de kracht die hen in hun leven zal sterken. Doopsel, vormsel en eucharistie worden sacramenten genoemd.

Vanaf 2017 kun je het vormsel in Geldrop het ene jaar ontvangen en het andere jaar in Heeze.

Mocht uw kind het vormsel willen ontvangen dan kunt u hem/haar opgeven via:

Document inschrijfformulier

Vervolgens ontvangt u zo snel mogelijk bericht.
De voorbereiding op het vormsel bestaat uit 10 bijeenkomsten en twee ouderavonden.
Tijdens de voorbereidingen krijgen de vormelingen te horen wat de 7 sacramenten zijn en gaan we dieper in op wat is nu het vormsel en wie is de Heilige Geest.