R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Communie Geldrop

Eerste Heilige Communie

In de Rooms-Katholieke kerk kunnen kinderen rond hun 7e jaar voor het eerst volledig deelnemen aan de 'Maaltijd van de Heer', de eucharistieviering/de Mis. De eerste keer dat de kinderen helemaal meedoen aan deze viering en dus Jezus zelf in de Hostie, ontvangen, wordt de eerste Communie genoemd. Dit wordt feestelijk gevierd in de parochie waartoe de kinderen behoren. Eerste Communie is één van de drie stappen in de inwijding in het christelijke geloof. De eerste stap is de doop met water. Door de doop wordt hij of zij opgenomen in de kerkgemeenschap. De tweede stap is de eerste Communie, de eerste keer dat het kind volledig mag deelnemen aan de eucharistie. Bij de eerste Communie ontvangt het kind voor de eerste keer Jezus zelf in de gedaante van de heilige Hostie.

Voor de eerste H. communie geldt: De kinderen worden in het komende half jaar gedurende ongeveer elf bijeenkomsten voorbereid op de eerste communie. (op maandag van 18.30 tot 20.00 uur of woensdagavond van 18.15 tot 19.45 uur) We vertellen over God de Vader, over Jezus, over de bijbel en over het laatste avondmaal van Jezus, toen Hij ons de tekens van Brood en Wijn heeft nagelaten om altijd aan Hem te blijven denken. Dat is het ook wat we doen in de mis; de gedachtenis aan Jezus vieren. Voor de ouders zijn er ook drie bijeenkomsten: een algemene informatieavond; één avond samen met de kinderen en nog een ouderavond kort voor de communie-viering

Mocht u via school nog geen informatie hebben ontvangen kunt u zich aanmelden via het volgende formulier

Document opgave formulier

Vervolgens ontvangt u zo snel mogelijk bericht.