R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Rondgang HH. Maria en Brigidakerk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Heilig Hart
2. Heilige Anna met Maria
3. Heilige Brigida
4. Heilige Leonardus van Veghel
5. Heilige Norbertus
6. Heilige Willibrordus
7. Heilige Cornelius
8. Heilige Lucia
9. Heilige Barbara
10. Heilige Maria
11. Doopvont
12. Piëta
13. Kruis
14. Heilige Ambrosius
15. Heilige Cecilia
16. Heilige Gregorius de Grote
17. Godslamp
18. Censecratieklok
19. Dogmaverklaring van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis
20. Aanbidding van de wijzen
21. Zie het Lam Gods
22. Emmaüsgangers
23. Ongelovige Thomas
24. Bedevaart van Jezus naar Jerusalem op 12 jarig leeftijd
25. Hoogaltaar
26. Maria altaar
27. Heilige Familie altaar
28. Orgel
29. Heilige Brigida
30. Kruisweg statie

Ramen:

A. Heilige Johannes Evangelist en Heilige Anna
B. Heilige Maria en Jozef
C. Heilige Franciscus van Sales en Heilige Antonius van Padua
D. De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
E. Maria wordt in de hemel gekroond
F. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth daar onder 6 apostelen
G. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
H. Jezus wordt in de tempel opgedragen
I. Jezus wordt in de tempel teruggevonden
J. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
K. Jezus wordt gegeseld
L. Jezus wordt met doornen gekroond
M. De doop van Jezus in de Jordaan
N. Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
O. Jezus sterft aan het kruis
P. Jezus verrijst uit de doden
Q. Jezus stijgt op ten hemel
R. De Heilige geest daalt neer over de apostelen
S. Maria wordt in de hemel opgenomen daar onder 6 apostelen