R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Algemeen

Inleiding

Op 1 januari 2002 zijn de onderstaande 3 R.K. Begraafplaatsen administratief samengevoegd en vallen nu onder het beheer van één Be­graaf­plaats­com­mis­sie van de parochie H. Brigida te Geldrop.

R.K. Begraafplaats 't Zand Aragorn 14-16 5663 RS Geldrop
R.K. Begraafplaats Zesgehuchten Koninginnestraat 117 5663 PW Geldrop
R.K. Begraafplaats H. Jozef * Dwarsstraat 26a 5666 BD Geldrop

Adressen zijn geen correspondentie adressen. Zie hiervoor het (administratie) adres bij de betreffende begraafplaats.

* Deze begraafplaats wordt ook wel vernoemd als "Begraafplaats Braakhuizen Zuid"

Algemene Informatie

Reglementen en voorschriften:

De 3 begraafplaatsen zijn onderling zeer verschillend van opzet en omvang. Voor de be­graaf­plaat­sen geldt vanaf 01-10-2011 één be­graaf­plaats­re­gle­ment met aanvullend 2 verschillende voorschriften voor het toe­la­ten van graftekens en grafbeplanting. Deze voorschriften zijn als bijlage toegevoegd aan het re­gle­ment.

Een kopie van dit reglement is te verkrijgen bij de beheerders.

Reglement begraafplaatsen H. Brigida

As bussen:

Sinds 1995 beschikt ieder kerkhof over een urnenveld, met speciaal daarvoor bestemde betonnen keldertjes, die elk plaats bieden aan twee as bussen. As bussen kunnen ook worden bijgezet of begraven in een "ge­woon" graf.

Asbestemmingen na een crematie

Contactadressen nabestaanden:

De rechthebbende (contactpersoon) van een graf is er zelf verantwoordelijk voor, dat zijn juiste adres bekend is bij onze administratie. Geef wijzigingen altijd door!!

Informatieborden:

Bij elk kerkhof staat aan de ingang een informatiebord, waar de meest relevante (en actuele) informatie staat aangegeven.

Voor alle begraafplaatsen: Ad Wijnen, Bosrand 117, 5665 EE Geldrop.