R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Werkgroepen & koren Sterksel

In onze geloofsgemeenschap bestaan diverse werkgroepen met actieve parochianen die hun schouders zetten onder het kerkgebeuren in Sterksel. Zij zorgen ervoor dat de gemeenschap vitaal blijft en een uitstralingskracht heeft. We noemen hier de voornaamste werkgroepen met de contactpersoon:

Acolieten bij uitvaart: contactpersoon dhr. W. Stolp, tel. 040-2261713

Avondwake : contactpersoon dhr. W. Stolp, tel. 040-2261713

Collectanten: contactpersoon dhr. W. Stolp, tel. 040-2261713

Erewacht van het heilig Sacrament (= Witte Donderdag); contactpersoon dhr. E. Beenders, tel. 040-2262805

Kerk poetsen : contactpersoon mevr. G. Spoorenberg, tel. 06-13109020

Kerkhofwerkers : contactpersoon dhr. Harry Gijsbers, tel. 040-2266305

Lectoren: contactpersoon dhr. W. Stolp

Parochieel zangkoor : contactpersoon mevr. Annie Bongers, 040-2261367

Bovendien bestaan er nog vele vrijwilligers die meehelpen bij het opbouwen van de kerststal, of zorgen voor de koperpoets in de kerk, of voor de versiering in de kerk, of meehelpen bij de missiegroep, enz. We zijn trots op die vele vrijwilligers en waarderen hun inzet en toewijding bijzonder.

De werkgroep gezinsviering staat op een heel laag pitje, maar is niet uitgedoofd. We willen de kinderen via de gezinsvieringen bij het liturgisch gebeuren blijven betrekken. De toekomst van het parochieblaadje hangt af van de visie en het beleid van de R.K.. Nicasiusparochie.

Vermelden we nog dat de ledenadministratie én de kerkhofzaken door dhr. M. de Leeuw worden gedaan, waarvoor ook onze grote waardering.

Voor meer informatie: tel. 040-2061215 of via het e-mailadres: sterksel@parochienicasius.nl