R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Wat is een kerkelijke uitvaart?

Bij een kerkelijke uitvaart nemen familie en vrienden van een overledene te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een gelovige. Als katholieken geloven we echter dat de dood niet het einde is van het leven. Jezus heeft met Pasen de dood overwonnen, door na drie dagen te verrijzen. Tijdens zijn leven hier op aarde heeft Jezus gezegd dat Hij ook voor ons een plaats zal bereiden bij God de Vader (zie Joh. 14,2). In het doopsel wordt ieder Christen voor altijd met Jezus verbonden en daarom delen de Christenen in zijn triomf over de dood in deze wereld.

Tijdens een kerkelijke uitvaart vragen we God om zich te ontfermen over de overledene. We komen als gelovige gemeenschap bij elkaar om te bidden voor de overledene. Dat hij of zij door God mag worden opgenomen in zijn eeuwig Koninkrijk. De vaste gebeden van de uitvaart verwijzen hier ook constant naar (zie het openingsgebed van de kerkelijke uitvaart in het kader).

God, almachtige Vader, in geloof belijden wij dat uw Zoon gestorven is en verrezen. Verleen ons goedgunstig dat N., die in Christus is ontslapen, door dit mysterie vol vreugde zal verrijzen in de kracht van onze Heer Jezus Christus.
Die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Voor een katholiek betekent dit dus dat het leven na de dood is veranderd maar niet ten einde gekomen. Ondanks ons groot verdriet en onze eenzaamheid nadat een dierbare is heengegaan mogen we troost zoeken in ons geloof in de opstanding en het eeuwig leven. De kerkelijke uitvaart is eigenlijk één doorlopend gebed voor de overledene. De priester of diaken die de uitvaart leidt richt zich wel fysiek tot de aanwezigen, maar afgezien van het inleidend woord en de preek zijn de woorden in eerste instantie niet gericht tot een menigte maar tot God. God, van wie we weten dat Hij ons nabij is en dat Hij ons hoort als we ons tot Hem richten.

De Belgische priester Andy Penne vertelt in het filmpje hieronder heel mooi waar het in een kerkelijke uitvaart allemaal om gaat.