R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Presentatievieringen

Presentatieviering 1e communicanten

De eerste communie is een groot feest. Niet alleen voor de 1e communicanten, maar ook voor de ouders, het gezin, de peter en de meter, de opa’s en oma’s. Ook de geloofsgemeenschap is blij met deze eerste communicanten. Bij de voorbereiding op dit grote feest horen twee belangrijke vieringen: de kennismakingsviering én de presentatieviering.
In de kennismakingsviering worden de kinderen vertrouwd gemaakt met alles wat er de kerk gebeurt en wat ze daar mogen ervaren.
In de presentatieviering stellen de kinderen zich voor aan de geloofsgemeenschap. De poster hieronder is een uitnodiging.
 
Naamloos

Presentatieviering vormelingen

Het vormselproject in onze Leendse geloofsgemeenschap bestaat uit een goede samenwerking tussen de vormelingen, hun ouders en de parochiële werkgroep vormselvoorbereiding. Het gaat hierbij om een duidelijke betrokkenheid van de ouders bij deze vormselvoorbereiding. De parochie wil een inspirerende en coördinerende rol vervullen. De ouders dienen immers met hun vormeling over het christelijk geloven te spreken én dit samen met hun kind(eren) uit te dragen. De geloofsoverdracht blijft steeds actueel.
In het vormselproject spelen de vieringen een belangrijke rol. Zo worden de ouders betrokken bij de presentatieviering, die elk jaar een bepaald thema heeft. De ouders kiezen zelf dit thema en werken het aanschouwelijk uit. Op een begrijpelijke manier wordt de rol van de vormeling, zijn/haar presentatie duidelijk gemaakt, waarbij de taak van de ouders niet ontbreekt.
De presentatieviering kent een persoonlijke invulling, waarbij het gekozen thema als een rode draad door de viering loopt. Er wordt een extra gebedenboekje gemaakt, zodat de viering, waaraan toch de nodige aandacht is geschonken, kan blijven nawerken in het dagelijks leven. Hieronder vindt u de thema’s van de afgelopen jaren. De werkgroep is graag bereid ervaringen met geïnteresseerden te delen.

Presentatie 2012 Presentatie 2013
Presentatie 2014 Presentatie 2015 Presentatie 2016Presentatieviering 2017