R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Huwelijk en Gezin

Het huwelijks- en gezinspastoraat is voor de nieuwe parochie een belangrijk speerpunt. In elke nieuwe parochie wordt geïnvesteerd in de geloofsgroei van gezinnen. Dat bestaat niet alleen uit het overbrengen van geloofskennis, maar vooral uit het overbrengen van de geloofsbeleving.

De parochie geeft deze vorming zelf aan kinderen (kinderwoorddienst, voorbereiding op de sacramenten) en helpt ouders ook om thuis met hun gezin een ‘huiskerk’ te zijn. Dat komt al bij de huwelijksvoorbereiding aan de orde (wie is Jezus voor jou, welke plaats geef je Hem in jullie gezin?) en in bijvoorbeeld een serie bijeenkomsten rondom (geloofs)opvoeding voor (alleenstaande) ouders.

In de H. Nicasius parochie zijn er verschillende mogelijkheden om te werken een jou gezin doormiddel van: 

Marriage Course

Deze cursus geeft praktische handvaten om te bouwen aan een gezond huwelijk dat een leven lang meegaat. De cursus bestaat uit zeven avonden, die alle beginnen met koffie en iets lekkers erbij. Vervolgens wordt een onderwerp ingeleid, waarna u dit als echtpaar samen bespreekt met gebruikmaking van een werkboek. De Marriage Course is al een aantal keren in onze parochie gehouden. Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus in 2016 opnieuw gegeven.

Informatie en aanmelding kan geschieden bij: diaken H. van Leuken. Ook is het mogelijk bij de pastorie aan te melden: tel.nr. 040 286 23 64.

Gezinnendag

Elk jaar houden we een dag voor jonge gezinnen, beginnend met de eucharistieviering, aansluitend koffie/thee/limonade, een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een afwisselend middagprogramma. We besluiten met een kort moment van bezinning.

De dag staat gepland op zondag 4 oktober.

Aanvang: 11.15 uur in de H. Brigidakerk.

Informatie: diaken H. van Leuken, tel.nr. 06 273 468 09; e-mail: h.vanleuken3@upcmail.nl

Gezinsgroep

Sinds enkele jaren is er in onze parochie een gezinsgroep. De groep bestaat uit echtparen met of zonder kinderen en komt bijeen, om de 2 maanden, op de tweede dinsdagavond, om 20.30 uur in de pastorie aan de Stationsstraat 15 in Geldrop.

De groep biedt ruimte om als echtelieden en ouders te praten over geloof, opvoeding en het leven van alledag. Wie wil deelnemen kan zich aanmelden bij diaken H. van Leuken.