R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Huwelijk

Sacrament van het huwelijkBruidsfotografie Kasteel Geldrop 43

Het is een buitengewoon vreugdevolle gebeurtenis wanneer een man en een vrouw samen tot de ontdekking komen: wij horen bij elkaar. Wij houden zoveel van elkaar dat we voor altijd bij elkaar willen blijven.

Het huwelijk is ons aangereikt door God. God schiep man en vrouw naar Zijn beeld opdat ze één zouden kunnen worden en door de band van de liefde kinderen zouden kunnen ontvangen. Man en vrouw zijn gelijk als kinderen van God maar ze zijn geschapen met belangrijke verschillen die hen in staat stelt om zichzelf te geven aan de ander en de ander te ontvangen als een geschenk.

Kerkelijke huwelijks­vie­ringen vinden altijd plaats ná een burgerlijke. Als tenminste één van beide partners katho­liek is, kan er een kerkelijk huwelijk plaats­vin­den. De partner kan dus een gedoopt lid zijn van een niet katho­lie­ke kerk of een niet-gedoopte. In deze twee laatste gevallen vieren we geen eucha­ris­tie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de locaties:

Geldrop Heeze Leende Mierlo Sterksel